Trygve, vi stolte på deg!

Publisert 30.11.2021
Foto: Colourbox

«Det er makt i de foldede hender» heter en kjær og kjent salme. Men til tross for det, – finansminister Trygve Slagsvold Vedum har også makt – uten å folde sine hender. Alt han trenger å gjøre er å ta sin fyllepenn og signere en ordre til Norges egne olje-leverandører, hvor det beordres en landsomfattende literpris for norskprodusert diesel til 10 kroner literen, og 12 kroner literen for bensin.

Likeledes kan han stanse eksporten av norsk vannkraft, stoppe importen av europeisk skitten kullkraft, og la norske husstander få gjenoppleve gode, gamle 38 øre pr. kWh. Og Staten må overta den totale styring og eierskapet av norske strømleverandører. Og norsk selvråderett over norske ressurser er i pakt med Grunnloven! EU har ikke en tøddel de skal ha sagt i norske anliggende!

Dette kan Trygve og regjeringen gjøre – hvis de vil! Og så – de avgifter som hører til bil ellers – må i rettferdighetens navn bli like for alle, uansett hva som driver bilen! Og gjør regjeringen disse i det norske folk uhyre populære grep, vil de vise at de virkelig er folkets tjenere, og ikke EUs og Paris’ marionetter! Våger Trygve og Jonas dette? Den som lever, får se! Skjer det derimot ikke, vet vi at «verdensmarkedet» bestemmer, og Norges folkevalgte viser feighet og manglende handlekraft!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.