Mange uansvarlige syklister (terrorister) på norske veier!

Publisert 9.6.2017

Av Terje Haugom, samfunnsdebattant
Illus.foto: Colourbox

Som bilfører – yrkessjåfør eller privatbilist – er det ofte et mareritt å oppleve en gruppe syklister foran seg, hvor de trakker i vei, to eller tre – side om side, og slett ikke har tenkt å vike for trafikken bak seg! På veistrekninger med over 30 km-fartsgrense (40, 50, 60, 70 og 80 ), er slik «terror» fra syklistenes side kilde til at meget farlige situasjoner oppstår. Ville, hasardiøse forbikjøringer – når det koker over for sjåførene, som er en helt naturlig følge av slik provoserende oppførsel, – ender ofte med personskader eller tap av liv!

Det er helt uakseptabelt tussete at myndighetene appellerer til trafikantene at man skal «dele veien». Veien er – som så å si alle norske veier – konstruert for motorisert ferdsel. Slik tempoet i samfunnet er blitt, er det også naturlig at biler – store og små – må holde ca. fartsgrensene for å nå de daglige mål. Kosetur i «hest & kjerre-tempo» nytter ikke! At sykkelklubber og – forbund har sutret seg til de samme rettigheter på alle veier – utenom motorvei -, er en formidabel fadese gjort av styresmaktene! Det minste man som bilist må kunne forlange, er – at på vanlige treningsturer skal syklister sykle på rekke etter hverandre – en og en -, og skal være pliktig til å vike, dersom de har en eller flere biler bak seg! «Enhver som er til hinder for den øvrige ferdsel, er pliktig til å vike og slippe de andre fram!»

Er dette så vanskelig for myndighetene og syklistene å forstå – og gjøre noe radikalt med – må man bare godta at unødvendige ulykker vil skje! Og det gjør de – garantert! Der det er fortau, gang- og sykkelsti – skal disse brukes! Det er hodeløst å la myke trafikanter konkurrere med bilene om plassen på veiene! Den enkelte kommune må da prioritere å anlegge sykkelfelt – adskilt fra bilenes kjørebane! Last ikke sjåførene, når det ellers koker over! Dette ber sykkel-terroristene om selv, og må ta sin største del av ansvaret for evt. havari!