Uheldig navn eller…?

Publisert 22.4.2020
Foto: Wikimedia

Også i krigstider finnes der komiske sider – litt oppmuntring i en ellers grå hverdag. Mange er luta lei av sykdoms-statistikker og pålagte retningslinjer for hvordan vi skal leve våre liv for tiden. Helt greit med retningslinjer,- det er ikke problemet. Det må vi ha. Men så langt savner man avis-tegnernes observasjoner av situasjonen. Hadde jeg kunne lage slike tegninger, har jeg adskillige ideer som jeg ser for meg kunne slå godt an. Altså: Glem ikke smilet – heller ikke i Corona-tider!

Men som vanlig avis-leser kan man likevel ikke unngå – hvis man vil – å se visse morsomme sider omkring i samfunnet i disse dagene. Hvis noen blir sur på meg for at jeg ikke bare velger å «dyrke» de negative sidene, sykdom og død,- så tåler jeg det. Jeg synes faktisk synd på mennesker som bare ser tidens mørke sider. Jeg kom følgelig på at Corona-navnet har vært fremme i lyset tidligere i en eller annen sammenheng, så da dukket følgende opp i erindringen – sett med en smule humor:

Etter alt dette Korona/Corona-bråket gikk det plutselig opp for meg at dette navnet var der som nevnt noe kjent ved. Ja visst – en modell-serie fra Toyota ved navn Corolla. Men for syne meg var der noe mer – samme fabrikant hadde jo tidligere også flere modeller med navnet Corona! Og så er det kineserne som får skylden for hele greien. Var det gamle Corona’er som lå og råtnet og som frembrakte viruset? Det har de i tilfeller forsøkt å holde skjult for en hel verden! (Viruset skrives vekselvis både med C og K, så her er det tydeligvis noe uvisst hva som er riktig.)

Kan hende er Toyota glad for at deres Corona-serie visstnok for lengst er historie. Men sett fra en annen side så er det ikke umulig at når dette virus-kavet en dag er over, så vil det kanskje bli litt artig for noen å ønske å kjøpe en brukt Corona – kanskje for å provosere – eller for ren moro? En slags kuriositet? Å ha en slik bil vil jo på en måte ha et historisk sus over seg, selv om det i første rekke vil være med negativt fortegn. Det er rart med det, men i ettertid er det mye tragisk som også har sin artige side.

Nå har jo orkaner fått så mange navn gjennom tidene, og det er jo ikke få mennesker som har fått sine navn «misbrukt» i så måte. Ikke minst har det vært kvinnenavn – men også mannsnavn i en del tilfeller. Så her har vel likestillingen vært sånn bortimot rettferdig. Men det skulle ha vært interessant å vite hvilke orkaner både med manns- og kvinnenavn som har gjort mest skade og tatt flest liv. For det kan jo selvsagt ikke være helt likt for begge kategorier. Den analysen overlater jeg gladelig til andre!

Hvis der i fremtiden skulle komme flere slike verdens-viruser (noe vi jo inderlig håper ikke skjer!) – så kan det bli interessant å se hvilke navn de i så tilfelle vil få. Kanskje Ascona – eller fabrikknavn som Honda, Subaru, Kia eller Nissan? For det ser jo ut til at de fleste slike vandrende virus har kommet fra det fjerne Østen. Vi husker jo f.eks. Asiasyken og Hong Kong influensaen i sin tid.

Men noen bør vel passe seg for å skremme vettet av andre hvis de fortsatt har en Corona i garasjen og da meddele andre at de har Corona! Navn skjemmer som regel ingen, men dette navnet skjemmer kanskje eierne hvis de ikke straks gjør oppmerksom på at det dreier seg om et modellnavn for en bil. Men navnet tiltrekker seg kanskje ikke haikere. Det er jo et pluss.

Kanskje eiere av slike biler ikke behøver å være redde for at noen skal bryte seg inn verken i bilen eller i garasjen? Det er jo bare å sette et tydelig skilt på garasjeporten: OBS! Corona i garasjen! Ikke rart viruset sprer seg raskt når det går på hjul!

Wilfred Høsteland