Ulykkes-sommer på veiene?

Bergen 2.8.2016

Av Terje Haugom
Illus.foto: Colourbox

Bare et sekunds uoppmerksomhet bak rattet er nok til at bilen skjener over i motsatt kjørebane. Konsekvensen tar begravelsesbyrået seg av.

«Ingen aner hvorfor det har vært rekordmange ulykker på norske veier i sommer», står det å lese i nyhetsoverskriftene. Men er det så vanskelig å skjønne det, da? Årsaken kalles «sosiale medier», og har form av en glassplate på ca. 14 x 6 cm, hvor det er så inn i granskauen viktig å følge med! Saken blir ikke mindre katastrofal, når det også under kjøring skal jaktes på monstre! Hvordan kan så uansvarlige mennesker få lov til å kjøre bil, buss, lastebil eller vogntog?

Bare et sekunds uoppmerksomhet bak rattet er nok til at bilen skjener over i motsatt kjørebane. Konsekvensen tar begravelsesbyrået seg av. Og byråene har tydeligvis travle tider, takket være den nyttige – og samtidig fordømte – «smart-telefonen», eller «i-phonen», – og en beklagelig mangel på ansvarsfølelse hos såkalt «voksne» bilførere! Vegdirektoratet og Politiet må gjerne skrive ut bøter på 50.000.-, og inndra førerkortet i minst 3 måneder, når de observerer folk som tekster, leser – eller skravler i håndholdt mobil!

Jeg er ingen helgen, men i år bruker jeg bilens handsfree-system, og«dash-cam» på ferieturen, og anbefaler det samme for mine medtrafikanter. Kameraet er aktivt når bilen er i bevegelse, og fanger opp alt som skjer, og som ikke skal skje på veien. Som vitne i en trafikkulykke, sitter du på politiets trumf-ess når synderen skal tas! God tur!