Unge sliter med å komme inn på boligmarkedet

Publisert 16.6.2021
Foto: Sfm.no

Under 1 % av boligene i Oslo er innafor budsjettet til den typiske førstegangskjøper viser en fersk beregning. Da skulle vi likt å vite hvordan det lå an i Lillestrøm kommune, eller Viken generelt.

På landsbasis har de som skal kjøpe sitt eget for første gang råd til 1 av 5 boliger. Det betyr altså at det er for få boliger i forhold til hva de fleste har råd til av denne gruppen kjøpere. Det er ikke alle som er så heldige at de har foreldre som kan hjelpe en ut på boligmarkedet.

Man mener kanskje ikke at det er noen menneskerett å verken eie eller bo sentralt, men det er viktig at et bo-samfunn har alle type mennesker boende der, være seg det er på landsbygda eller midt i sentrum og det er også begrenset hvor langt man kan og eventuelt er villig til å pendle for å komme seg på skole eller jobb.

Burde man ikke kunne sette krav mot kommunene og/eller utbyggerne? Man har jo over lengre tid klart å lage «rimelige» boliger for den eldre garde, men hvor ble det av de gode, gamle ungdomsboligene som vi blir fortalt at det nærmest florerte av på 80 og tidlig 90-tallet?

Hvorfor settes ikke et visst antall av boligene som popper opp som «hakket møkk» rundt om i sentrum av Lillestrøm av til de yngre og enslige som ønsker å eie og ikke lenger bare leie for å betale ned utleiers boliglån?

Vi kommer til å ende opp med en generasjon som bor hjemme til de er minst 40, eller å bo slik man bor andre steder i Europa, med flere generasjon tråkkende oppå hverandre i en og samme husstand. Det vil dermed også bli større og større skille mellom de rike og de fattige hvor kun de rike kommer seg inn på boligmarkedet og gjerne kjøper opp det som er og så leier det ut og tjener seg rikere på det. Misforstå oss rett nå, for det er ingen som sier at man ikke skal ha lov til å investere i egen rikdom, men det burde være et marked til de som ikke er like heldige å ikke vokse opp i en pengesterk familie eller som ikke vinner på tipping uansett hvor mye man satser eller ikke har en rik onkel i Amerika.

Så når bankene kan, hvis de vil, gi andre grupper lån med så godt som en 0-rente hvorfor kan da ikke førstegangskjøperne også få en ordning om spareavtale med så godt som rentefri avdrag til man f.eks. har spart opp til den berømte egenkapitalen og deretter kan finansiere sitt eget boliglån?

Det er noen tanker man gjør seg nå som det popper opp med høyhus på hvert eneste gatehjørne og det er snakk om å inkludere alle. Det burde vel la seg gjøre om man setter godvilja til…eller?

Hilsen Ine og Andrea GPU (Generasjonspartiets Ungdom)