Urbefolkning – ja vel?

Publisert 1.7.2023
Foto: Colourbox

Nord-Norge er den del av Norge hvor urbefolkningen vår – samene – lever. De har sin egen kultur, sitt eget språk, sine fargerike drakter, eget flagg, mange driver med reindrift, og de har eget Sameting. Det er likevel betimelig å stille spørsmålet: Hva er egentlig så spesielt med samene som folk?

Samene vandret fra nordområdene i Russland, Finland og Sverige inn i Norge i århundrene før vikingetiden. Altså ikke så fryktelig lenge siden. Men folk som drev med jordbruk og husdyr innvandret fra Europa i sør allerede da isen trakk seg tilbake, for 10.000 år siden. Med sin kultur og skikk og bruk bosatte de seg i kystområdene i Sør-Norge, og etter hvert i innlandet, som områdene Hedmark og Oppland.

Så hvem som kan regnes som Norges urbefolkning, tror jeg er verd en debatt. Ettersom vitenskapen har slått fast at menneskehetens vugg stod i Afrika, altså ganske langt sør for Sameland, er det vel naturlig å hevde at bøndene i Innlandet fylke har vel så store rett til å kalle seg Norges urbefolkning.

Terje Haugom, hobbyfilosof.