Utfordring av allmenkringkasteren TV2

Publisert 2.11.2020
Illus.foto: Colourbox

Jeg har skrevet mange artikler til TV 2 om Grunnloven også fortalt hva Grunnloven gjør med ett land, hvor viktig det er. Jeg ser viktigheten av å ha det ut på TV, Jeg gir TV 2 gjerne ett par dager, før jeg kontakter dem De svarer meg at det var godt skrevet og jeg svarte at det er sannheten, men ingenting skjer. Jeg ringer igjen og de svarer at redaktøren vil ikke ta det, så for dem er det ingen ting mer å gjøre. Totalt skrev jeg 5 utfyllende artikler om Grunnloven, hvor viktig det er med en Grunnlov i daglig bruk og det er riktig. Grunnloven forteller veldig nøyaktig hvordan Norge skal styres og den beskytter også folket mot overgrep. Jeg har selv blitt utsatt for ett slikt overgrep. Jeg er ett levende offer for brudd på Grunnlovens § 97. Det var den gangen for 15 år siden da den het § 87, så flyttet de den til 97, men ordlyden er den samme, ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft. Jeg har stevnet Staten ved Samferdselsdepartementet i 2005. Regjeringsadvokaten mente altså at jeg skulle stevne den gang Hordaland fylkeskommune, men det var ikke Hordaland som satte meg på bar bakke, det var det departementet som gjorde og da blir det staten.

Grunnloven er alle lovers mor og far. Kommer en lov i konflikt med <grunnloven, skal den andre loven vike. Det eksisterer ingen unntak for denne regelen, men på meg virker det som dommere i alle rettsinstanser totalt ignorerer dette. Mulig er de redd for å bli fjernet fra sine embeter.

Jeg legger ved ordlyden til TV 2

Jeg har sendt en del brev om Grunnloven til TV kanalen, men dere tar tydelig ikke dette spørsmålet noe alvorlig. Politikerne later som den ikke eksisterer, i hvert fall ikke de paragrafene jeg presenterer for dem. Jeg vil med dette utfordre TV 2 om en debatt om Grunnloven og da vil jeg være til stede, da jeg vet hva slags spørsmål som må stilles. Jeg er nemlig god på Grunnloven. 

Jeg samarbeidet med en advokat i Bergen, da jeg bodde der. Jeg vil også at han er med. Om TV kanalen går med på dette, vil dere få detaljer om han.  

Om dere neglisjerer også denne henvendelse, betyr det at media i Norge synes det er greit at Norge blir nedgradert til en totalitær stat, men uansett med eller uten dere, vil jeg gjenerobre rettstaten. Norge skal være ett godt land å bo i for alle, ikke bare for eliten. Kommer jeg med der, vil hele spekteret av Grunnlovsbrudd bli tatt opp, fra hvem som begikk Høyforræderi i Norge og andre lovbrudd begått av de folkevalgte. 

Hans Bauge
Samfunnskritiker
Tidligere folkets røst.