Utgåtte begreper i Norge?

Vi har flere klare bekreftelser for at begrepene «demokrati» og «folkevalgt». Bevismaterialet består hovedsakelig av byrådene i Bergen og Oslo samt regjeringen Solberg!

Bergen. Publisert 11.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox 

La oss begynne med den sittende regjeringen. Den har de siste årene fremmet en rekke forslag som de selv ynder å kalle «reformer». Disse består av følgende samfunns-og trygghets-saneringer (som er det rette ordet), og som er sterkt og klart frarådet/protestert mot av et klart folkeflertall og av fagfolk/ekspertisen: Sykehusreformen, politireformen, skolereformen, kommunereformen, fylkesreformen, alvorlig svekkelse av en rekke forsvarsområder, trusler om å selge arvesølvet, bl.a. NSB og vannkraft til utenlandsk konkurranse og utenlandske aktører, etc. Videre føres en politikk som klart favoriserer Oslo og Østlandet m.h.t. veier og jernbaner og diverse andre svært kostbare prestisjeprosjekter trass i langt mer akutte behov som har med liv, helse og verdier å gjøre på Vestlandet. Vi har altså med en kald og kynisk regjering å gjøre som mangler respekt for så vel dens egne velgere som landet som helhet.  Men dette er jo egentlig velkjent Høyre-politikk – nå fra et parti som tidligere kalte seg verdikonservativt – også et begrep som synes utgått. 

I Bergen har vi et Byråd som vet utmerket godt at de er helt på kant med borgerne/velgerne på en rekke områder. Det mest aktuelle for tiden er den videre utbyggingen av Bybanen som et klinkende klart flertall av byens borgere er helt mot! Her er det snakk om astronomiske beløp som hele tiden øker og øker til de dobles og kanskje flerdobles i pris. I denne sammenhengen er det også snakk om å rasere unike boligområder – folks hjem – for å tvinge frem politikernes egen vilje mot folkeviljen – mot sine egne velgeres vilje. Videre har man forslag om andre svært kostbare prosjekter som foreslås og som der ikke finnes penger til. Hva gjør så politikerne med det? Jo da tvinger man borgerne/velgerne til å betale skatt av sine hjem og betale meningsløse beløp for å bruke egne biler som fra før er skattebelagt til taket.  Både boligskatten og dagens bompengebeløp er utslag av en pill råtten og hensynsløs politikk – velgerne skal betale dyrt for politikernes manglende evner til å føre en ansvarlig og anstendig økonomisk politikk! Bompengene ser ut til å ha løpt fullstendig løpsk – styrt av de samme politikerne. Oslo har de samme problemene – drevet frem av hensynsløse «grønne» politikere som også der tilsynelatende har mistet evnen til å tenke.  De er altså grønne på flere måter!

Inntil nylig var ny godsterminal i Bergen et stort tema.  Høyre ville rasere over 100 boliger og en bedrift med over 120 ansatte i Arna.  Dette var klart for å prøve å redde 1/3 av en skog i Fana hvor bl.a. sossen liker å gå turer.  Dette var vel toppen av «verdikonservativ» kynisme som vi har opplevd i Bergen de siste 100 årene! Hvorfor velges slike politikere inn som går rett mot sine egne velgeres ønsker og anbefalinger – og mot ekspertisens anbefalinger i den troen at det er politikerne selv som representerer ekspertisen.  Det er det ikke!  Vi innbiller oss at vi lever i et demokrati.  D.v.s. at politikerne skulle være våre innvalgte tjenere.  Men de er blitt våre herrer som lukker både øyne og ører for sine egne velgeres ønsker, anbefalinger og krav, og som frekt stjeler de manglende økonomiske midler rett ut av velgernes lommer.  Det mener de at de har full rett til.  Demokrati??  Dette er i praksis nærmest et totalitært styre både fra regjeringens side og de to nevnte byråd. I Bergen hadde man vunnet svært mye på å kvitte seg med noen byråder som ser ut til å frekt og udemokratisk ha overtatt all styring.   Bergens befolkning må i hvertfall slutte å klage så lenge de valg etter valg stemmer inn igjen de samme hodeløse og hensynsløse politikerne!