Valget og bilen!

Publisert 9.4.2021
Foto: Sfm.no

Myndighetene varsler harde restriksjoner og reformer mht. bil, bilkjøp og bilbruk i årene som kommer. Stengte områder for bensin- og dieselbiler i byene, som i verste fall utvides til hele byer og regioner, og som delvis allerede er innført i større byer i Europa. Det hele initiert og satt i scene av de «grønne» politikerne, som pga. ideologi og skremselspropaganda om en pågående «klima-krise», har skremt vettet av statsledere og lettpåvirkelige politikere rundt om. Et hat mot biler med fossilt drivstoff har infisert politikere på venstresiden, og en sterkt overdreven tro på klima-farlig utslipp fra bilene har fargelagt den «grønne» politikken. Resultatet er blitt en oppblomstring av el-biler som «grønt» alternativ fra bilfabrikkene.

Sannheten vet vi i dag: Produksjonen av elbiler og deres batterier forurenser mer enn både produksjon og bruk av moderne fossilbiler. Det som ligger i kortene om få år – dersom ikke jordnære og realistiske politikere tar over, – er at salg og bruk av våre kjære, driftssikre bensin- og dieselbiler blir forbudt. Vi skal «tvangs-elektrifiseres», reise kollektivt eller sykle. Det at utviklingen av så å si utslippsfrie fossilmotorer går sin gang, blir fullstendig oversett og bortforklart. At det må bygges hundrevis nye atom- og kullkraftverk for å fore politikernes nye elbil-park med strøm, tenker ikke myndighetene på. Naturens gang, og samspillet mellom Jorden og Solen i milliarder av år, betyr null og niks i klima-ekstremistenes verden.

Men, kjære lesere, – ønsker vi å bremse slike begrensninger og restriksjoner, ønsker vi å beholde vår bilpark – med evt. utskifting til nyere utgaver etter eget behov, ønsker vi å beholde drivstoff som ikke overstiger 15 kr. pr. liter, ønsker vi å holde liv i næringslivet – også i byenes sentrum, med bilbasert handel og transport, og ønsker vi å kneble «det grønne, overdrevne skiftet», som truer med forbud, restriksjoner, stengte drivstoffpumper og tvang, – ja, da må en stemme på partier som har en folkevennlig og realistisk politikk, som tvinger grønt diktatur i kne! I Norge finnes både større og mindre partier som tar avstand fra grønn påvirkning og overtro, og knebling av folks rettigheter til eget valg av kjøretøy, drivstoff, og hvor man vil kjøre.

Det haster med å gi nettopp disse bevisste partiene muligheten til å overtro, så vi slipper nye år med bevisstløse, overtroiske, og bilfiendtlige partier! Les programmene, og gjør deg opp en mening: Vil du velge din egen bil og ditt trofaste drivstoff – til en pris som er akseptabel i årene framover, lar det seg absolutt gjøre. Men da må du vite hvem du ikke bør stemme på! En stemme til f.eks. MDG, vil bringe Norge videre på veien mot et diktatur, hvor grønn, meningsløs og selvmotsigende politikk vil råde grunnen. Les ref. fra MDGs landsmøte, så forstår du hvor ille det er!

Terje Haugom, samfunnsdebattant