Valgløfter og fortielser!

Bergen 23.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Samtlige norske politiske partier har vel stort sett servert fagre valgløfter, og mye av det som loves kan vel også for en stor del støttes av folk flest.  Men det er et velkjent ordspråk som partiene ikke synes å bry seg om – nemlig  «Ærlighet varer lengst»!   

Partienes programmer inneholder nok adskillig flere fortielser enn løfter. Kan de inneholde fortielser? Det kan de ut fra at når programmene lages, så er der nok adskillige saker og ting som diskuteres bak kulissene – «det-og-det» tar vi ikke med i programmet». De vet altså om en rekke mer eller mindre viktige saker som ikke skal slippes ut før de eventuelt er kommet i posisjon! For de vet at de vil møte motbør. Da er de i særdeleshet blitt «folkevalgt» og kan love og lyve og fortie så mye de lyster. Og det gjør de også!

Mer makt til Brussel

Der finnes mange slike eksempler gjennom årene – inklusive en god del skrekk-eksempler! De har hovedsakelig kommet fra Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. I dag lider landet – altså vi – av disse alvorlige fortielsene som ble gjennomført uten velgernes godkjennelse! Når ble velgerne spurt om de ville at Norge skulle inngå Schengen-avtalen om fri flyt over våre grenser? Bare spør Gro Harlem Brundtland som begikk denne forbrytelsen mot vårt land og folk! Det er den største forbrytelsen mot vårt land og folk siden 2.verdenskrig!

Vi har hatt 2 folkeavstemninger om EU-spørsmålet, og begge endte med et klinkende klart NEI! I dag er Nei-siden større enn noensinne, oppunder 80%. Denne nei-siden kan man vel med temmelig stor sikkerhet også regne med innbefatter nei til de etter hvert talløse mer eller mindre meningsløse EØS-direktivene, – til EOCD-anbefalingen om å nærmest sultefore våre gifte- og samboende pensjonister og selvsagt nei til Schengen-avtalen. Og nå prøver den sittende regjeringen å overlate mer av norsk økonomi til å bli styrt fra Brussel.

Snakk om rent landssvik

Når godkjente velgerne disse makt-fraskrivelsene fra Norge? Aldri! Men her har altså våre såkalte folkevalgte lurt Norge inn i avtaler som vi bare har ulemper og tap med. Da er det lett for politikerne – når «almuen» spør om hvorfor er det slik-og slik – å svare «Det kan vi nok ikke gjøre noe med for det er bestemt i Brussel!» I følge Grunnlovens paragraf nr. 1 har ikke politikerne lov til å overlate beslutninger til en annen nasjon – til en union vi ikke er medlem av. Det er rent landssvik! Det hele er like dumt (men langt mer alvorlig) som når de første data-systemene kom til landet, og der oppsto en del rot med bl.a. faktureringer o.a. overfor publikum. Da var det så lett for firmaene å svare kunder og andre;- «Vi beklager, men du skjønner – vi bruker EDB, og da kan slikt skje!»

Og nå snakkes det om å del-privatisere Statskraft, og splitte opp NSB, m.m.  Når ble velgerne spurt om å godta salg av vårt arvesølv? Flere dusin andre saker som den sittende regjeringen har rotet landet opp i kunne nevnes, – noe har jeg nevnt tidligere, og da kan de fleste departementer trekkes inn i det diktaturet som Høyre og FrP har vist seg å representere.

Men det kan ikke Arbeiderpartiet, Høyre og FrP si når alle alvorlige baksidene og problemene etter hvert har dukket opp som følge av en rekke medlemsskap , og avtaler de har meldt landet inn i uten velgernes godkjennelser. Folkevalgte?? Hvor er de da…..? Hvor er demokratiet som våre politikere skryter så hemningsløst over…? Det er valg neste år.  Der finnes uprøvde alternativer innen politiske partier – om de foreløpig er små, kan vi få dem til å bli store!  Våkne opp!