Vår lov og vår rett!

Bergen. Publisert 9.12.2016
Av Terje Haugom.
Politisk kommentator for Moderatene
Arkivfoto: JH Media

Samfunnet – hvem er det? Jo, det er alle vi mennesker. I samfunnet gjelder lover og regler, og rettigheter – enten gratis, eller betalt for, ofte basert på kunnskap og ferdigheter.

Det finnes mange biler i Norge. Vi som har kjøpt dem, betalt for dem, og gjennom vårt sertifikat, vår forsikring, vår betalte årsavgift, og vår oppfølging av EU-kontroll, – vi har lov og rett til å bruke bilene våre, – uansett hvilket prinsipp og drivstoff som driver motoren. Vi oppfyller de betingelser som pr. tradisjon gjelder for de fleste nasjoner i verdens-samfunnet.

Ingen i samfunnet kan forby oss å bruke bilene våre. Med unntak av politiet, dersom vi på grovt vis bryter de regler som gjelder, f.eks. mht. fartsgrenser, og i kriminell virksomhet. For øvrig har vi den selvsagte rett til å bruke hele det offentlige veinett, som vi har fått rett og lov til gjennom betalt årsavgift, forsikring osv.

Ingen lokal-politikere har lov til hverken å begrense denne lov og rett via kjørebegrensninger, eller pålegge oss ekstra avgifter for å få bruke vårt rettmessige veinett – hverken i eller utenfor bysoner, når som helst på døgnet. Begrensninger er kun lov ved nødvendig veiarbeid, eller i samband med f.eks. 17. mai, sykkelløp o.l. Omkjøringer er da som regel skiltet.

Ekstra avgifter – også kalt bompenger – som bygger på feilt grunnlag, – vi vet jo nå at svevestøvet kommer fra vedfyringen, og nesten ikke fra piggdekk – er pr. denne definisjon ulovlig tyveri fra bilistenes egne, private penger. Når så i tillegg el-biler slipper unna, er dette tyveriet ikke bare ulovlig, men også direkte umoralsk og etisk avsporing. Snylte-bilene sliter også asfalt, opptar plass, og har rettigheter som over hode ikke er til samfunnets beste.

Vi – Norges bilister – krever at Stortinget gjør vedtak om at meningsløs støtte til tvilsomme prosjekter rundt om i verden tar slutt, ingen flere handlegater i London kjøpes, og at oljefondets avkastning erstatter alle bomringer i Norge!

Vi – storsamfunnets bilister – krever at de lokale folkevalgte klarer seg med de statlige overføringer, skrinlegger vanvittig kostbare prestisje-prosjekter, og fjerner alle automatiske tyver og kjeltringer langs gate og vei – kalt bomstasjoner. Politiske minoriteter – med miljø og Paris-avtale på hjernen – skal ikke få bestemme over oss bilister. Bilister i Norge – fremad, kjør!