Våre folkevalgte ignorerer grunnloven!

Publisert 26.7.2021
Foto: Sfm.no (Wikipedia innfelt)

Jeg kaller alltid en spade for en spade. Selvfølgelig, når noen begår alvorlige lovbrudd, er dette kriminalitet, men hva så med Grunnloven? Skal man ikke følge den? Jo så absolutt. Den er den viktigste loven vi har i Norge. Den er forskjellen på rettsstaten og den totalitære stat. Med snart 8 år med Solberg og Stoltenberg før der, ja helt fra Brundtland har Norge gått langsomt nedover. Helt fra Brundtland meldte Norge inn i EØS, stikk i strid med folkeviljen. Folket stemte nei til EU i to folkeavstemninger.

Jeg skal ikke ta så mye om dette, da jeg tidligere har skrevet detaljert om at både Storting og regjeringer gir blaffen i ordlyden til Grunnloven. Riksretten skulle vært åpnet mange ganger allerede, men på meg virker det som at de ikke bruker riksretten og da forventer de at de også kan begå samme feilene. Det som overrasker meg er at ikke Høyesterett har sett det og tatt affære, men de tør vel ikke, men da dommere i Høyesterett er embetsfolk og må avgi sin embetsed og kan dermed ikke en gang sies opp av selv statsministeren når de beviselig ikke har misbrukt sine embeter.

Det er ikke Stortingets presidentskap som bestemmer hvor stort eller lite ett parti skal være, det er det folket som gjør etter Grunnlovens § 49.  På meg virker det som folket ikke vil forstå dette, men tilbake til Grunnlovens § 1. Etter denne paragrafen er det Høyforræderi å avgi noe suverenitet til fremmede makter og EU er områder utenfor Norge.

Hva kunne skje om Norge meldte Norge ut av dette formynderiet. Jeg har liten tro på at EU ville gi slipp på Norge sånn uten videre. EU trenger tilgang til det Norske oljefondet, men ikke bare det. Norge har en lang kystlinje med rike fiskeforekomster og samtidig områder rundt Svalbard. Dette kontrollerer også Norge. Det er ett åpent spørsmål hva EU ville gjøre for å fortsette å ha makt over Norge. Ville de kopiere det Hitler prøvde på.

Med det sulteforede norske militære ville EU ikke ha problemer, men jeg tror ikke de ville få med seg alle i ett slikt forsøk. En ting ville i vertfall vert sikkert med et slikt forsøk. NATO ville med det oppløse seg selv. Dessuten har Russland som faktisk er ett av de fredeligste land på jorden en forkjærlighet for å hjelpe land som er svake militært om disse land blir angrepet. Om Norge hadde blitt angrepet. Ville det bli andre gang at Russland hadde hjulpet Norge.

Jeg tror heller at EU ville kreve Norge for millioner av Euro og forlange fortsatt fiskerettigheter innenfor norske kysten. Da må Norge bare si nei til disse krav. Nå er det da at Norge med det har noe EU trenger, fisk og andre ting. Da kan likevel en frihandelsavtale med EU ligge der om Norge betaler disse millionene eller ikke. Videre behøver ikke Norge spørre EU om å gjøre handelsavtaler andre steder. 

Hans Bauge