Vårt samfunn er i moralsk oppløsning

Publisert 21.6.2021
Illus.foto: Colourbox

Skal vi stå imot Pride hysteriet må kristendommen styrkes, ikke minst i skolen. Vårt samfunn er i moralsk oppløsning. Pride handler ikke lenger om skeive sine rettigheter – men har blitt en påtvungen idelogi – helt ned i barnehagen. Motvekten til oppløsningen er å finne tilbake til våre røtter – og la barn få en motstemme, der det er helt ok, at en gutt er en gutt og en jente en jente.

Demokratene vil ha kristendomsfaget tilbake i skolen. Vi hadde tidligere et konfesjonsbundet kristendomsfag med en fritaksrett som nesten ingen foreldre benyttet seg av, fordi de så verdien av å lære sine barn om Jesus. På begynnelsen av nittitallet var det kommet så mange muslimer til Norge at politikerne valgte å fjerne faget.

I dag vil ikke engang KrF ha faget tilbake i skolen. Det er trist avkristning som har foregått, både av skolen, landet vårt og innen det partiet som enda har kristendommen i sitt navn.

Norge var i over tusen år et kristent land. Det gjenspeilte seg selvsagt i hva vi lærte våre barn. Nå er det ikke lengre tillatt av en lærer å fortelle barna at Jesus er Guds sønn. I det felles religion, livssynskunnskap og etikk-faget må han i stedet si «at noen mener Jesus er Guds sønn», på samme måten som han forteller «at noen mener at Muhammed er Allahs sendebud». Så langt i avkristningen er vi kommet.

Det er trist at kun Demokratene vil gjeninnføre et konfesjonsbundet kristendomsfag med fritaksrett, med et felles religionsfag som tillegg. For vi bør lære våre barn om Jesus. Det vil gi dem den ballasten de trenger senere i livet. De kristne verdiene kan ikke løsrives fra Bibelens innhold og kristendommen for øvrig.

Jan-Ove Fromreide

Styremedlem Demokratene Vestland