Verken bil eller p-plass må skrotlegges

Publisert 20.11.2021
Foto: Wikiepedia/GAD

Selv om innlegget i lokalavisa vår om parkering som vi ønsker å svare på er lokalt rettet til innbyggerne i Lillestrøm kommune, så vet vi at dette er et tema også i flere andre fylker/kommuner. Det gjelder parkeringsplasser tilknyttet shoppingsentre o.l. som koster vs. er gratis hvor innsender mente det burde være gratis.

Parkeringsprisene i «Lillestrøm City» har vært et hett tema lenge og flere har kommentert med at de heller reiser til Strømmen Storsenter i stedet fordi der har man hatt både 2 og 3 timer gratis i flere år.. Dette medfører selvsagt færre besøkende på senteret i Lillestrøm som igjen fører til at forretninger legges ned og nye gjør et forsøk. I tillegg er parkeringsplassene på senteret i Lillestrøm utrolig smale. På Strømmen Storsenter der i mot er det alltid folk.

I tillegg til mangel på gratis parkering knyttet til salgssteder så er det også mange andre grunner til at man er avhengig av å ha en bil. Vi ser jo at med all utbygging i Lillestrøm så er bilen nedprioritert. Det er sjeldent nok parkeringsplasser til at alle leilighetskjøpere kan få med dette når de kjøper en leilighet og selv om Norge ønsker en minskning i bilbruken så vil det alltid være behov for at enkelte må ha en bil. Faktisk er ganske mange avhengig av bilen.

Skal man ut å handle så er det ofte at man storhandler og på den måten trenger man ikke dra ut hver dag (og sparer da samfunnet for daglig kjøring), men det er vanskelig å slenge et par esker på sykkelen om man f.eks. vil kjøpe seg en ny TV, komfyr o.l…. Nå selges vel ikke dette på Lillestrøm Torv, men har man dyr og skal ha et nytt akvarium og både kattesand og en 7 kg sekk med fôr så er man fort avhengig av noe bedre fremkomstmiddel med plass til varene sine enn en tråsykkel.

Bare det å skulle hekte en haug med poser på sykkelstyret vil medføre ubalanse og er man i utgangspunktet litt dårlig til beins eller har dårlig balanse så er det en dårlig kombi. Og skulle man være kvalifisert til å få et parkeringsbevis for handicappede her i byen så er det nærmest umulig da det meste av legeerklæringer blir forkastet av Parkeringsetaten som tar hand om disse søknadene. Enkelte mennesker blir rett og slett skviset ut av samfunnet og mister sin livskvalitet når de ikke kan komme seg ut når man har behov for det hvis hjelpemiddelet bilen & parkering forsvinner helt. Takk og lov for at man ikke bor i Oslo kan man vel si, hvor alle parkeringsplasser skal gjøres om til sykkelparkering.

GRATIS er alltid et trekkplaster og skal man handle ønsker man litt god tid og da er det ikke rart man velger sentere med gratis parkeringsmulighet om det så er 1-2 eller 3 timer. Jo lengre jo bedre og sjansen da for å legge igjen flere penger på sentret vil jo også øke, så hadde det kanskje vært en ide om forretningene på senteret hvor gratis parkering ikke eksisterer bidro så kundene hadde fått dette tilbudet? Det vil jo uansett være vinn vinn.

Lillestrøm by blir bare større og større mtp innbyggere og flere og flere gater er blitt gågater og stengt av av ymse grunner så ønsker nærmiljøet at man legger igjen sine penger nettopp i nærmiljøet for å støtte opp med det vi har av tilbud så bør det også tilrettelegges så man har denne mulighet at man kan benytte seg av disse tilbudene , i stede for å reise til nabokommunen eller andre steder… Vi må huske på at ikke alle har samme utgangspunkt for å kunne reise kollektivt (hvis det i det hele tatt er noe tilbud på kollektiv der nettopp du bor på det tidspunktet du skal reise noe sted) eller i det hele tatt å bevege seg rundt på samme måte som man kunne når man var både yngre & sterkere.

Alle har heller ikke hjelp til å kunne utføre disse ærender så for mange er bilen eneste måte for fortsatt å kunne fungere i samfunnet og klare seg litt mer på egen hånd. I tillegg har man de som har flere barn og de som er aleine med barn som må fraktes hit og dit da man ikke kan sende små barn ut aleine for å ta kollektiv transport, eller om man skulle ha vært på 2 steder samtidig for avlevering og henting. Så prøv i det minste å ha dette i minne når det både gjelder utbygging av boligblokker og utsalgssteder. Vi kan ikke skvise bilen ut permanent. Selv om tanken muligens er god så fungerer ikke det like ofte i praksis.

Mvh leder av Generasjonspartiet Lillestrøm
Cayza Del Carmen