Vi ble aldri spurt!

Publisert 14.6.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto/Montasje: JH Media

De siste 10-15 årene har vi kunnet observere en jevnt økende totalitær holdning fra våre såkalte folkevalgte politikere. Det gjelder så vel på Storting og i Regjering som i Byrådene/bystyrene til våre største byer. Både Høyre og FrP har tatt opp arven etter Arbeiderpartiet m.h.t. å overkjøre folkeviljen. Demokratiet høvles stadig ned mens folkeflertallet ikke blir verken hørt eller respektert. Vi ble bedt før vaglene om å stemme dem inn, hvoretter de dolket oss i ryggen som takk!

Dyttet inn bakdøren

Regjeringen Solberg er vel den verste vi har hatt i så måte. Jeg skal ikke her gjenta hva jeg tidligere har skrevet når det gjelder regjeringens såkalte reformer som antagelig nå har passert dusinet. Samtlige er der blitt protestert mot både fra folk flest og fra de respektive involverte som vi må kunne kalle ekspertisen og fagfolkene. Den blå-blå regjeringen som er ledet av et parti som frekt nok har kalt seg verdikonservativt, har nå i en lang rekke viktige saker opptrådt som overherrer under mottoet «vi vet best!» Hvem skulle tro at Høyre hadde en slik holdning for bare 10-15 år siden? For ikke å snakke om Fremskrittspartiet som nå med rette kan skifte navn til Tilbakeskrittspartiet. Vi skjønner jo at det er bittert og vanskelig å være helt i lommen på Høyre.

Tilbake til litt tidligere år ble vi snikinnmeldt i Schengen og EØS-avtalen. Dette er to avtaler som alle som vil innrømme det – vet er blitt to kostbare ulykker for Norge på en lang rekke måter. Vi ble aldri spurt, men stille og rolig dyttet inn i EUs venteværelse gjennom bakdøren.  En av de mest skyldige er Gro Harlem Brundtland hvis regjeringsmedlemmer fortsatt burde bli stilt til ansvar for missæren!

Mangler moral

I Byrådene i Oslo og Bergen sitter rødgrønne bedragere som foretar seg saker og ting de aldri gikk til valg på. Hadde de gått til valg på f.eks. den vanvittige økningen av bompengene og eiendomsskatten, hadde de aldri satt i sine posisjoner i dag. Vanlige mennesker blir mer og mer økonomisk ribbet og må vel etter hvert søke de samme byrådene om økonomisk støtte for å klare seg gjennom en nøktern hverdag! Der er ingen som helst moral i å stikke hånden i folks lommer og kreve avgift av private menneskers hjem som de har slitt for og betalt for på det frie markedet. Helt greit å betale for de tradisjonelle kommunale tjenester som vann, kloakk, feiing og søppeltømming, men der må det også stoppe! Det er grovt tyveri og bare ta seg til rette med «kommunal husleie» fra private boliger! Og grunnen til dette ranet er jo som alle vet politikernes manglende evne til å styre økonomien – til å ta tæring etter næring. 

Hvis noen trenger penger av andre, er det vanlig høflighet og den selvfølgelige fremgangsmåte å spørre om penger – ikke å frekt forsyne seg av folks private beholdning. I dette valgåret – og om to år ved kommunevalget, må folk etter hvert nå våkne opp og få bort disse frekke politikerne som konstant går mot folkeviljen. Vi bor angivelig i et demokrati, men det blir mer og mer utvannet fra år til år. La de få klar beskjed ved de neste kommende valgene! Slik byene og landet styres nå har ikke noe som helst med demokrati å gjøre!