Vi må ikke glemme norske kreftpasientene i disse korona-tider

Publisert 23.5.2020
Illus.foto: Colourbox

Demokratene vil satse tungt på kreftomsorgen både med økte ressurser, og nødvendige endringer i sykehusene, og om nødvendig sørge for at flere gratis kan behandles ved kjøp av plasser og behandling i utlandet.

Demokratene ønsker å unngå unødvendig ventetid på utredning/ diagnose og behandling for pasienter med kreft. Demokratene vil arbeide hardt og målrettet mot rask behandlingstid, import av ny gratis medisin som vil forlenge livet og kurere kreft.

Kreftregisteret har flere ganger anbefalt at det innføres skanning av lungene for utsatte befolkningsgrupper. Dette kan spare mange liv og øke overlevelsesprosenten ved lungekreft betraktelig. Demokratene vil arbeide for at dette gjennomføres på linje med mammografi av de aldersgrupper som er mest utsatt for brystkreft.

HOVEDMÅL I KREFTSTRATEGIEN TIL DEMOKRATENE ER:
• En mer brukerorientert kreftomsorg. Det må også ansettes langt flere kreftkoordinator i hele Norge.
• Kreftpasienter skal til enhver tid vite hvem de kan henvende seg til om egen sykdom og behandling.
• Kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt til å forbedre tjenestene.
• Norske pasienter skal ha tilgang til ny gratis, sikker, virkningsfull medisin .
• Demokratene vil sikre kvinner i alle aldersgrupper mammografi.
• Ha hyppige undersøkelser av for å avdekke kreft i prostata tidlig.
• Demokratene mener at prisen på legemidler ikke skal være avgjørende for om pasienter skal motta livsforlengende kreftbehandling.
• Demokratene mener at alle skal ha lik rett til kreftbehandling, uavhengig av alder og sosial status.

Og bare så det er sagt: Demokratene mener bestemt at alle kreftpasienter som trenger det må få tilbud om rehabilitering etter sykdom.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene