Vi må slutte å være «husmenn» i vårt eget land

Publisert 28.1.2022
Foto: Privat

Kraftprisene er unormalt høye, fjern elavgiften. Tiden er inne for å kompensere for de høye strømprisene. Staten får inn 11 milliarder i året på elavgiften og dette bør komme forbrukerne til gode ved å fjerne el-avgiften.

Olje- og energiministeren sier Norge kan risikere å miste tilgang på import av kraft hvis vi begrenser strømeksporten til utlandet. Hun sier videre at Norge vil bryte forpliktelser vi har gått med på dersom handelen via de undersjøiske kraftkablene til Tyskland skulle begrenses for å påvirke kraftprisene. Avtalen vil garantert bidra til økte priser på el i Norge, samt til at Norges vannkraftreserver tappes ned i adskillig sterkere grad enn tidligere.

I overskuelig fremtid vil North Sea Link-kabelen først og fremst føre til eksport av store mengder el fra Norge.
Dette innebærer at det ikke i utgangspunktet kan legges noen politisk vedtatte begrensninger på eksporten av el fra Norge. Samtidig står det i avtalen at kapasitet på North Sea Link kan bare bli begrenset i nødssituasjoner»
Hva som er for nødsituasjoner å regne, er ikke definert eller oppgitt i avtalen.

Den strømprissituasjon som er i Norge er langt på vei en nødsituasjon og ut ifra dette punkt burde man få lov til å begrense strømeksport til utlandet og innføre eksportavgift på kraft som eksporteres. Norge bør i hvert fall få lov til å eksportere mindre strøm når det er lite vann i de norske vannmagasinene. Vi må slutte å være «husmenn» i vårt eget land og reforhandle avtalene slik at det norske folk igjen kan få en hånd på rattet.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting