Vidar Kleppe: – Altfor mange grunnløse asylsøkere

Publisert 4.6.2021
Foto: Sfm.no

Ja, jeg vil tilbake på stortinget igjen for å avskaffe retten til å søke asyl i Norge. Jeg har som folkevalgt politiker helt siden 1987, alltid hevdet at Norge har altfor mange grunnløse asylsøkere som har fått opphold i fedrelandet. Faktum er at mange av dem som har fått opphold i Norge, reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med norske asylregler som vi overhode ikke kan godtas lengre.

Asylretten og asylsvindelen industrien må opphøre. Nok er nok! Dette er selvsagt en av sakene til at jeg vil jeg gjøre comeback som stortingsrepresentant for Demokratene etter høstens valg. Alle som følger med i Norsk politikk, vet innerst inne at asylinstituttet er ødelagt og misbrukt av menneskesmugling, korrupsjon og manglende troverdighet. Derfor er det ingen grunn til at alle som kommer på Norsk jord kan søke asyl. Ja, jeg vil avskaffe retten til å søke asyl i Norge.

Norge er i verden et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til. Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk, noe dagens stortingspolitikere dessverre ikke bryr seg om.

Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge,  for at de angivelig var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl, at det må medføre at disse personene må fratas sin asylbeskyttelse i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea, for alltid.

Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Jeg og Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen, når vi med velgernes hjelp kommer på stortinget etter høstens valg den 13. september 2021.

Asylsvindelen til Norge er for øvrig noe som også UDI tidligere har måtte bekrefte. Avslutningsvis: Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge, slik en kan få inntrykk av når en hører på de aller fleste av våre nåværende stortingspolitikere, som helt klart bør skiftes ut. Jeg sier som alltid: Norge først.

Vidar Kleppe
S
tortingskandidat for Demokratene