Vidar Kleppe må kalle en spade for en spade!

Publisert 18.11.2022
Foto: Privat (Vidar Kleppe)
Av Hans Bauge

Om en person begår voldtekt, drap eller ran, brytes loven. Når loven brytes er disse som begår dette, kriminelle. Du, Vidar Kleppe kaller politikerne i Norge for globalister, men sannheten er en annen. Når en person bryter loven, er denne kriminell og skal stilles til ansvar etter den forbrytelse som begås. Når politikerne bryter loven, skal de stilles for riksrett. Grunnloven er også en gyldig lov i Norge. Denne rangeres over andre lover, altså er Grunnloven kommandanten over andre lover i Norge og de underordnede lover, skal vike uten forskjell for Grunnloven. Dette altså uten unntak.

Det som følger, vil bevise at politikerne i Norge er ikke globalister, men faktisk kriminelle og skulle vært stilt for riksrett. Den norske Grunnloven er overordnet alle lover inklusive EU forordningene, men disse lovene er overordnet de vanlige lover som Stortinget vedtar. Selv har jeg begjært flere politikere i Norge stilt for riksrett for Høyforræderi. En forræder er en person som skal forvalte Norge etter Grunnloven.

Denne begjæringen ble av Stortinget avvist, da av de før nevnte globalistene som etter loven er forrædere og strafferammen i Norge for dette er 21 års fengsel. Når så mange at de fleste av de norske Stortingspolitikerne er såkalt globalister og da er etter Grunnlovens § 1 Høy forrædere (globalister), er ikke Norge noen rettsstat. Stortinget er da heller ikke rett sammensatt.

Hva så med domstolene. Dommerne i de norske domstoler, skal også gjøre bruk av Grunnloven der dette er naturlig vedrørende saken som behandles, men det gjøres ikke. Det kan da være en grunn til at så mange saker i straffesaker som sivile saker ender med Justismord.

Hva så med advokat standen, ikke noe bedre der. De er redd for dommerne at de skal bli stemplet og få straff for å ha forakt for retten. Jeg har vært forsvarer i to saker, en gang i Norge og en gang i Sverige. Begge sakene vant jeg. I Sverige forsøkte dommeren å stoppe meg, men uten hell. Jeg tok motparten i overlagt løgn.

Dette svarte Vidar Kleppe på Hans Bauge sitt innlegg

«Dette må selvsagt Hans Bauge få lov å mene. Jeg mener selvsagt at alle som begår forbrytelser må straffes også politikere ref, eksempelvis: FrP stortingsrepresentant Mazyar Keshvari og AP stortingsrepresentant Hege Haukeland Lidal. Om en tar et google søk så blir listen av politikere altfor lang. Når det gjelder å stille noen for Riksrett, så finnes det også regler for dette som har blitt prøvet i Norge».

Vidar Kleppe