Videreføring av Nord-Norge banen

Oslo. Publisert 26.3.2017

Av Kåre Eriksen, Moderatene i Oslo
Arkivfoto: Jan Hansen (JH Media)

Leste i VG den 25. mars 2017 at det skal avsettes 2 millioner kroner til utredning av bygging av jernbane fra Fauske i Nordland og nordover til Tromsø. Det er jo men på høg tid at det skjer noe med utbygging av jernbanen i Nord-Norge. Neste år, i 2018, er det 60 år siden byggingen av Nord-Norge banen stoppet på Fauske i 1958. En stor skam. Den første etappen vil naturlig skje fra Fauske til Narvik. Og det betyr samtidig at den siste fergestrekningen på E6, mellom Bognes og Skarberget i Tysfjord kommune vil forsvinne. Bare det vil bli en stor seier for alle veitrafikanter og den nordlige landsdel.

Bør også omfatte Harstad

Når jernbanen en gang kommer til Narvik kan alle oppleve en ny æra i togtrafikken. Alle som liker å reise med jernbanen kan gå på Ofotbanen i Narvik og reise sørover gjennom Sverige til Oslo og Norge. Tenk bare hvilken økning det kan føre til i turisttrafikken. Ikke bare i Norge, men Sverige og hele Nord-Kalotten. Ved å reise med jernbanen kan vi reisende se og oppleve mere av naturen rundt oss og få anledning til å bli kjent med flere mennesker. Neste etappe, fra Narvik og nordover blir kanskje enda mere krevende enn den første, men i motsetning til Tysfjorden går E6 nordover fra Narvik og helt til Kirkenes.

Utredningen bør også omfatte en arm av jernbanen til Harstad, hovedbyen i sør Troms. Tidligere rådmann Magnar Hellebust var i sin tid en stor og god stridsmann for jernbanebygging til Nord-Norge. På nordsiden av Gratangsfjellet kan store deler av linja gå i åpent lende fram til Nordkjosbotn og Tromsø. Men Norge stopper ikke hverken i «Nordens Paris» Tromsø by eller ved Nordkjosbotn. Derfra vil det være ganske enkelt å bygge banen videre nordover med neste etappe til Skibotn, og isfrie Lyngenfjorden.

Jernbane til Kirkenes

Finnene har gjennom årtider snakket om å bygge jernbane over til Skibotn. Når Finland opplever at også Norge vil satse på jernbanen, er jeg ganske sikker på at finnene vil gjøre det samme for å realisere sin mangeårige plan. Turistmessig vil dette bety utrolig mye for hele Nord-Kalotten. Det gjelder både om sommeren og vinteren. Tenk både på fiskemuligheter, midtnattsol om sommeren og Nordlyset om vinteren.

Vi i Moderatene har foreslått at jernbanen må bygges helt til Kirkenes. Der bør det også en gang i fremtiden når andre enn dagens president ellet tsar Putin, må gi fra seg makten, kunne bli mulig å reise videre med bane fra Kirkenes inn i Russland og Øst-Asia. Mange vil sikkert stille spørsmål om hvor alle pengene skal hentes fra. Hadde ikke tidligere regjeringen og Stortingspolitikere opptrådt som «dåsemikler og knehøner» ved å strø penger til hele verden, i stedet for å bygge ut samferdselen, ikke minst sikre rasutsatte strekninger for jernbane- og veistrekinger, ville vi hatt langt flere penger på bok. Og i stedet for å legge ned Rygge flyplass skulle dagens regjering og Storting ha satt i gang med å elektrifiseringen av Nordlandsbanen fra Hell til Fauske. Slik ville vi ha redusert både forurensingen og beholdt mange arbeidsplasser på Rygge i Østfold.