Vil ha kompetanseløft på helse- og omsorgssektoren

Publisert 3.9.2023
Foto: Colourbox

Kleppelista vil ha et kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren. Problemer med å rekruttere folk og ubesatte stillinger er noen av utfordringene i eldreomsorgen. Kleppelista mener løsningen er ikke bare flere ansatte, men også ansatte med høy kompetanse.

De neste 20 årene blir det flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, samtidig blir de eldre sykere og kommunen vil også overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg har vi allerede i dag høy turnover, mange ufaglærte i sektoren, og mangel på søkere til stillinger. Eldreomsorgen skal ha høy kvalitet, da må vi satse på kompetansen til de ansatte.

Kleppelista vil bevilge 150 millioner kroner som skal settes i et fond og fordeles over flere år. Pengene skal blant annet brukes til formell etter- og videreutdanning av helsepersonell, kurs for ufaglærte og til vikarer når ansatte er borte på grunn av kurs og utdanning. Kleppelista vil kreve umiddelbar handling etter valget, skal en møte de store utfordringene som nå venter på oss i Helse- og sosialsektoren.

Terje Larssen bystyrekandidat
Kleppelista, Kristiansand S.