Vil ha strengere regler for familiegjenforening

Publisert 24.2.2020
Foto: Sfm.no

Demokratene vil ha strengere regler for fremmedkulturere familiegjenforening. Demokratene har lenge påpekt og sett behovet og vi vil ha en strengere lovgivning når det gjelder fremmedkulturell familiegjenforening – ovenfor personer som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Et krav må være at ekteskapet også må kunne anerkjennes av en norsk rett og ekteskapet skal være inngått helt frivillig etter partenes eget ønske. Tvangsekteskap og trusler som er utbrett kan og må aldri i fremmedkulturell familiegjenforeningsaker godtas – og gi opphold i Norge.

Beskyttelsen i Norge skal derfor heller ikke medføre automatisk familiegjenforening når personer som søker familiegjenforening har annen familie som lever i et annet land enn Norge.

Fremmedkulturell familiegjenforening medfører dessverre at svært mange personer sett i et norsk perspektiv kan komme til Norge. Det er også et faktum at polygami er et stort problem i islamsk kultur og tradisjon – og dette må ikke få vokse å gro i Norge. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene