Vil ha utvising og streng straff mot arbeidskriminalitet

Publisert 6.7.2020
Foto: Olav Martinussen (R.I.P.)

Demokratene vil ha langt strengere reaksjoner mot arbeidslivskriminalitet som konkursrytteri – og ulovlig innleie av arbeidskraft fra utlandet. Et offensivt og reelt Arbeidstilsyn med utvidet metoder mot arbeidslivskriminalitet er helt nødvendig om Norge skal lykkes i kampen mot – en stadig mer utspekulert «vekstnæring» som dessverre arbeids og trygdesvindel har blitt. Trygdemisbruk er misbruk av fellesskapets penger, som egentlig skal gå til de som har krav på ytelser.

Demokratene vil innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med velferdsordningene. Det er sørget for mer midler og fått på plass flere verktøy i kampen mot trygdemisbruket, men omfanget er stort. Det er de som har behov for støtte som skal få det – ikke de som svindler og misbruker fellesskapets midler til egen vinning.

Faktum er at kriminelle gjennom økonomisk kriminalitet årlig svindler flere ti-talls milliarder fra det norske folk. Derfor trengs det en langt bedre kompetanse hos skattemyndighetene, politiet, trygdeetat og sosialmyndigheter for bedre å kunne avdekke og sterkt redusere arbeidslivskriminalitet – som ødelegger norske arbeidsplasser og Norge.

Demokratene mener derfor bestemt at straffene for slik kriminalitet må økes betraktelig – og at alle utlendinger som blir tatt for denne typen alvorlige kriminalitet må utvises fra Norge på livstid. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene