Vil innføre Borger-ombud i Askøy

Publisert 28.4.2023

Norgesdemokratene vil innføre Borger-ombud i Askøy.

«Vi blir flere som dessverre er nødt til å få hjelp og støtte til forskjellige tiltak i arbeids, helse, alder og stadig nye digitalisere løsninger. Under dagens regjering ser vi en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for NAV ytelser ikke får den hjelp de trenger,» konstaterer 2 listekandidat for ND i Askøy Jan-Ove Fromreide.

ND Askøy mener at nettopp de som er i en sårbar situasjon er de som ikke skulle bli møtt med en vanskelig saksgang. Vi ser at mange som trenger hjelpemidler, sliter med å få det, vi ser bevegelseshemmede som ikke får innvilget HC-parkering kort, vi ser folk i arbeid avklarings perioden blir gående i lengre tid uten økonomisk hjelp og vi hører stadig nye saker hvor NAV ikke er den hjelpende hånd den er ment til å være,» mange spesielt eldre sliter også med stadig nye digitale løsninger.

«Derfor mener ND Askøy det bør innføres et Borger-ombud hvor folk kan søke hjelp i møte med eks NAV, kommunen etc. og som er behjelpelig i vanskelige saker».

Innsendt av Jan-Ove Fromreide.
2.kandidat DN Askøy