Viser hvor korka dumme vi er!

Publisert 28.4.2021
Foto: Sfm.no

Bør Norge bryte forbindelsen?

Gjennom årene har spørsmålet vært oppe om hvorvidt Norge bør bryte diplomatiske- og handels-forbindelser med totalitære stater som følgelig grovt bryter menneske-rettighetene. Argumentene har vært for og mot. Argumenter for, er jo logiske og begrunnet greit nok, men når det gjelder mot, så argumenteres det vanligvis med at uten kontakt har vi ingen mulighet til å påvirke slike nasjoner og deres egentlig udugelige og svake ledere.

Med arrestasjonen av den russiske opposisjonelle Aleksej Navalny og mange av hans tilhengere, så er dette svært grove brudd på menneske-rettighetene og på alle demokratiske prinsipper. Men begrepet demokrati finnes jo ikke i stater som Russland, Kina, og en rekke andre totalitært styrte nasjoner. Med i den gruppen kan vi også ta med en del muslimske nasjoner som bl.a. trykker skolebøker med anti-jødisk stoff. Dette støtter Norge som kjent. Så hyklersk er både vår regjering og vårt Storting. De vet hva de støtter, men bare trekker på skuldrene, og lukker ørene og øynene!

Det er vel heller tvilsomt om Norge har større påvirkningskraft ved å ha forbindelser med slike regimer. Norge gir endatil økonomisk støtte  også til land som Kina og andre som langt i fra trenger 1 krone fra oss! Det er jo merkelig at der aldri da er snakk om mangel på penger fra Norge – men når våre egne svake grupperinger ber om penger, har vi ikke råd! Dette gjelder eldre og en rekke sykdoms-kategorier hvor det angivelig blir for dyrt å bevilge noe eller nok til.

Jeg tror at uansett hvilke partier som sitter og styrer her i landet, så blir ikke noe av dette rettet opp. Vi kommer uansett til å handle med og fortie overgrepene som foregår i Russland, Kina, etc. etc. – det gjelder tydeligvis ikke å irritere dem. Dette er feighet av dimensjoner – ufattelig at såkalte demokratiske Norge både direkte og indirekte støtter opp om flere av verdens verste regimer både i Asia og Midtøsten.  Det primære for norske politikere er visstnok å vise all verden hvor rause vi er.  Det viser heller mer hvor korka dumme vi er!

Wilfred Høsteland