Viste du at: Norsk bistand mangler helt styring og kontroll! 

Publisert 14.4.2021
Foto: Sfm.no

Viste du at Norge i 2020 brukte formidable 39,5 milliarder kroner på bistand. Knapt noen aner hva pengene går til. Milliardene ruller ut av Norge – tilsynelatende uten kontroll. I Riks­revisjonen er man oppgitt med rette, mens Stortinget og Regjeringen dessverre ikke bryr seg om dette.Den nå pensjonerte ekspedisjons­sjef  i Riks­revisjonen, Therese Johansen  har tidligere vært med på å sjekke effektene av bistand. Hun har i et intervju til Aftenposten, se følgende vedlegg:  Hun har overvåket Stortingets arbeid i 25 år. Nå ber hun politikerne skryte mindre av pengene de har bevilget og bry seg mer om resultater. (aftenposten.no) Der hun blant annet sier følgende kloke ord basert på fakta: «Bistanden styres av et tallfestet mål om å bruke 1 % av brutto nasjonalinntekt».

Det vil si at det viktigste med bistanden er at vi faktisk gir et visst beløp, mens det er av mindre interesse om bistanden fører til noe. Johnsen sier det dokumenteres at «målene ikke nås eller at myndighetene ikke har god nok kunnskap om resultatene. Dette gjelder særlig der pengene går inn i inter­nasjonale organisasjoner, som FN og Verdens­banken».

Sagt på en annen måte: Dagens Stortinget og Regjeringen bruker på vegne av norske skattebetalere over 100 millioner kroner per dag – hele året på bistand som i alt for stor grad går til å holde liv i regimer og despoter som hater Norge og vårt demokrati. Demokratene har alltid sagt stopp til denne uvettige pengebruken.  Nok er nok!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene