1 av 3 tviler på at de vil få et godt offentlig helsetilbud i fremtiden

Publisert 15.9.2023
Foto: Apotekerforeningen
Kilde: Mynewsdesk

31 prosent av de spurte har liten tillit til at den offentlige helsetjenesten vil klare å gi befolkningen et godt helsetilbud i fremtiden. Samtidig mener over halvparten av innbyggerne at apotekene i stor grad kan bidra til å sikre et godt helsetilbud i fremtiden. Det viser en fersk Norstat-undersøkelse, gjort på oppdrag fra Apotekforeningen.

– Vi vet at feil legemiddelbruk er et stort, og trolig økende, helseproblem. Mange får ikke den effekten av legemidlene de kunne hatt, fordi pasienten mangler kunnskap. Dette kan føre til behov for mer helsehjelp, og økt belastning på helsetjenesten. Det er opplagt at apotekene kan bidra til at flere får bedre helse gjennom riktig legemiddelbruk, gitt at forholdene legges til rette for det. Dette har åpenbart befolkningen forstått, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen. Hun peker også på at økt vaksinering er et viktig folkehelsetiltak som vil redusere sykdomsbyrden i samfunnet.

Stort flertall kan tenke seg vaksinering i apotek

Norstat-undersøkelsen viser at et stort flertall mener det er aktuelt å få satt vaksiner i apotek.

– Kjennskapen til vaksinering i apotek har økt sterkt de siste årene. At 3 av 4 nå sier at det er aktuelt å ta vaksine i apotek, illustrerer at apotek kan bidra til å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen. Det viser også at befolkningen mener vaksinering i apotek er trygt og enkelt, sier Andresen.

1 av 3 spurte oppgir at de ikke har tatt de vaksinene myndighetene anbefaler for voksne. 6 av 10 oppgir at de har tatt alle, men det er ikke spurt om hvilke vaksiner de mener dette gjelder.

– Overraskende mange mener de er a jour med å ta de vaksinene de er anbefalt. Men tidligere undersøkelser tyder på at det er enda flere enn 1 av 3 som ikke er kjent med behovet for oppfriskingsdoser med flere av vaksinene man fikk som barn. Med mer informasjon og lettere tilgang til vaksiner i apotekene, kunne vi bidratt til at endra flere fikk tatt de vaksinene som er anbefalt. Dette gjelder for eksempel pneumokokkvaksinen som er anbefalt til alle over 65 år, sier Hanne Andresen.