10 år siden PST ble bekymret for folkevalgte på Stortinget

Publisert 24.4.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior).
Foto: Wikimedia/PST

I år er det hele 10 år siden PST for første gang gikk ut offentlig med en bekymring over økt voldsbruk mot folkevalgte på Stortinget. Det var i forbindelse med et fysisk angrep på en representant fra SV og en fra Frp, at Politiets Sikkerhetstjeneste sin bekymring ble sendt ut. NRK var vel den første til å publisere meldingen på tekst-tv så vidt sfm.no kan erindre. Det var altså to politikere, en på venstresiden og en på høyresiden, som fikk føle på egen kropp hva det ville si å bli utsatt for fysisk vold i utøvelsen av sine embeter.

Voldsbruk mot folkevalgte er selvsagt både straffbart og totalt forkastelig. Slik atferd kan på ingen måte forsvares av noen – uansett uenighet. Politikere som opptrer svikefullt og grovt uansvarlig overfor både folk og land, må derimot ikke slippe unna medias søkelys. De bør også hindres i å bli gjenvalgt. Noen av dem har dessverre søkt seg til politikken for å utøve makt og misbruke den for personlige interesser. Flere norske politikere har åpenbart også vist at de ikke bryr seg mye om hva de er valgt inn for å gjøre av politiske gjerninger – til beste for folk og land.

At våre folkevalgte på Stortinget også fikk radert bort loven som kunne gi dem fengselsstraff for løftebrudd og løgn, tilsier at flere politikere kun må være opptatt av å beskytte seg selv, sine handlinger, sine personlige interesser og partivenner. Og mens flere av de nevnte stadig skriker om mer straff for dem som begår kriminalitet, så begår de selv politiske handlinger som klart kan defineres som lovbrudd. Det sier seg selv at slike politikere må tåle å bli hengt ut i media, samt bli advart mot på det sterkeste.

Sfm.no forbeholder seg også retten (som andre medier) til å sette økt fokus på politiske partier og enkeltpolitikere, som mot bedre vitende begår handlinger som kan defineres som lovbrudd og svik mot sitt land og folk. Og med tanke på dem som svek sitt fedreland under den 2. verdenskrig, så er det tragisk å registrere at mange aktuelle innenriks og utenrikspolitiske begåtte handlinger, faktisk kan defineres som noe liknende. Sfm.no er ikke det eneste mediet som har en slik oppfatning.

Om våre folkevalgte vil ha stopp på alt som heter politikerforrakt, så må de aller først ta innover seg at folk flest, ikke lenger aksepterer politisk uredelighet, politisk uansvarlighet og politisk uærlighet. Folk flest krever at de folkevalgte må forholde seg til gjeldende lover og regler, slik alle andre borgere og innbyggere må gjøre, ikke minst til landets Grunnlov. Folk flest krever at de folkevalgte ikke lenger skal love, lyve eller bløffe om saker og ting, slike som de selv vet meget godt ikke kan gjennomføres. Om disse grunnregler overholdes av alle, så vil helt klart politikerforakten avta og kanskje med tiden bli helt borte.