10 pluss 13 nuller

Publisert 28.10.2019
Foto: Colourbox

Dette er pengebingen til Nordens fattigste land. Kongeriket Norge.

Dette fattige landet har ikke råd til en eneste krone til barn som trenger spesielle briller, eller barn som gjerne vil ha fine tenner, og ikke minst ungdom som ikke har mulighet til å få seg en bolig, og stifte familie uten å få hjelp av sine foreldre. Eller de som ikke får seg arbeid, de må også klare seg selv.

For denne pengebingen til «Sjeik – madam Jensen», ser ut til å bli mer enn hellig. Det er i grunnen merkelig at det ikke ringer en klokke hos politikerne, når denne summen blir kjent i Europa, så må det avstedkomme sterke reaksjoner. Særlig pga. det forannevnte. Det er også kommet for dagen at opp mot 70 nasjoner står i gjeld til Norge.

«Pensjon Utland,» som pengebingen heter, har nok ikke den nødvendige sikkerhet i bunnen. Gigantbingen til Erna og Siv kan en skyte en blå-blå pil etter. Men skulle verdensøkonomien forholde seg stabil i årene fremover, vil nullene bare balle på seg. 13 nuller kan lett bli til 26 nuller. Hvor skal dette ende. Kanskje vi da kan avse noen lusne kroner til barn som ser dårlig.

Per H. Midtgaard