14. juni blir det politisk streik på jernbanen i Norge

Publisert 10.6.2022. Oppdatert
Foto: Sfm.no (Jan Hansen)
Kilder. NJF/NLF m.fl.

Før den nye regjeringen tok over etter Høyre-regjeringen høsten 2021, så lovet de at oppsplittingen av norsk jernbane skulle opphøre. Men det er ofte med politiske løfter som med været. Nå vil den sittende regjeringen som består av SP og Ap, likevel fortsette jernbanepolitikken som høyre-regjeringen skapte da de på død og liv skulle «privatisere» norsk jernbane.

Dagens utenlandske «private» (?) jernbaneselskaper, består av den svenske statens eide SJ, og det private britiske selskapet GoAhead som nå kjører på EU/EØS regler, det til tross for at England ikke lenger er med i unionen. Vy (tidligere NSB) eies av den norske staten ved Samferdselsdepartementet.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmanns Forbund har sett seg lei på løftebruddet fra den nye regjeringen. Derfor iverksettes det en politisk streik tirsdag den 14. juni 2022 i tiden fra kl. 11.00 til kl. 13.00. I denne tiden blir det så godt som full stans i togtrafikken over hele Norge. Etter at streiken er over, kan det bli forsinkelser og mulig også innstillinger av enkelte tog .

Her finner dere info om de ulike selskapene som blir berørt.
(Gjelder persontrafikk).

www.vy.no
www.sj.no
https://go-aheadnordic.no/
www.flytoget.no

Skrevet av redaksjonen i sfm.no.