21 år siden hjemmetjenestens parkeringsbevis ble tatt opp i Formannskapet

Publisert 19.7.2023
Foto: Sfm.no

I Adresseavisen 7. juli leser jeg om regulerte områder og parkeringsforbud som gjør det vanskelig for hjemmetjenesten å gjøre jobben sin. Får de parkeringsbot, må ansatte betale den selv. I mange boligområder er det små veier og få parkeringsmuligheter. Flere av parkeringsplassene ligger langt fra pasientenes hus, og det skaper unødvendig stress hos de ansatte.

3. april 2002 (for 21 år siden) tok jeg opp spørsmålet om parkeringsbevis for hjemmetjenesten i Trondheim opp i Formannskapet. Det ble enstemmig vedtatt om at rådmannen skulle se på muligheten til å oppfylle hjemmetjenestens ønske mht. parkeringsbevis, slik at man reduserer gåtid fra bil til beboer.

Formannskapet ba også Rådmannen ta opp de andre problemområdene som andre sonene har påpekt. Det ble gjennom den gang Kommunaldirektør Tor Aam forespurt sonene i hjemmetjenesten om hvor stort problemet var og om det var et problem for hjemmetjenestens effektivitet. En rekke soner uttalte seg om problemene med lang gåtid til bruker. Et av spørsmålene var om det var mulighet til å få til avtaler med frittstående borettslag i en rekke soner.

Det er virkelig synd at det skal ta så lang tid før man klarer å finne en mulighet som reduserer hjemmetjenesten gåtid som igjen kan gi bedre effektivitet innen hjemmetjenesten i Trondheim. Tiden er inne til en rask og effektiv saksbehandling som løser dagens problem.
Pensjonistpartiet vil i hvert fall ta opp saken i bystyret.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre