3 av 4 må pusse opp i Østfold, og kostnadene er høye

Publisert 24.3.2018

Kilde og foto: Byggmakker

39 prosent av boligeierne i Østfold skal pusse opp i år, men hele 77 prosent erkjenner at de har et oppussingsbehov de neste tre årene. Blant disse oppgir hele 28 prosent at kostnaden for å ruste opp boligen til ønsket standard vil være over 300.000 kroner. Dette plasser Østfold blant fylkene med de mest kostnadskrevende oppussingsprosjektene i landet. Det viser oppussingsindeksen 2018, en landsdekkende oppussingsundersøkelse blant boligeiere i Norge, gjennomført for Byggmakker.

39 prosent av boligeierne i Østfold planlegger å pusse opp boligen i år, fem prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. 18 prosent planlegger å pusse opp inne, 9 prosent ute og 12 prosent vil pusse opp både inne og ute. 25 prosent sier også at de vil bruke mer penger på oppussing i år enn i fjor. Dette er noe lavere andel enn landsgjennomsnittet (29 prosent).

– I følge våre undersøkelser har andelen som planlegger å pusse opp boligen på landsbasis holdt seg relativt stabilt rundt 40 prosent de senere årene. Østfold skiller seg ikke vesentlig ut i denne sammenheng, selv om andelen er høyere i en del andre fylker, sier daglig leder Geir Sletbakk i Byggmakker Askim og Degernes.

Kostbart vedlikeholdsetterslep

77 prosent av boligeierne i Østfold erkjenner at de har et oppussingsbehov de neste tre årene. Av disse oppgir hele 28 prosent at oppussingen vil koste 300.000,- kroner eller mer for å ruste opp boligen til den standard de ønsker seg. Dette plasserer Østfold blant fylkene i Norge med de mest kostnadskrevende oppussingsprosjektene.

– Østfold skiller seg ut med relativt mange kostnadskrevende oppussingsprosjekter i vente. Det kan skyldes at boligmassen i fylket generelt holder en lavere standard enn for landet for øvrig. Samtidig er det grunn til å tro at oppussingsbehovet kan være enda høyere. Mange vet kanskje ikke om skjulte feil og mangler som gjerne først avdekkes ved inspeksjon av profesjonelle fagfolk, sier Sletbakk.

– Samtidig oppgir også 22 prosent av de som har et oppussingsbehov i Østfold at de ikke vet hvor mye det vil koste å ruste opp boligen. Disse er ikke heller tatt med i beregningsgrunnlaget for den anslåtte totalkostnaden for vedlikeholdsetterslepet i Østfold, sier Sletbakk.

Det er likevel ingenting å si på investeringsviljen blant boligeiere i Østfold. 63 prosent av de som har oppussingsbehov er villige til å betale det det koster for å ruste opp boligen til ønsket standard.

Utendørs er det spesielt overflateoppussing som å male, olje, beise panel, uthus, garasje og terrasse som utgjør de viktigste vedlikeholdsoppgavene. Innendørs er det maling av vegger, gulvlegging og monteringsoppgaver som i størst grad må gjøres de neste tre årene. For ulike rom innendørs er det gang/entréen som i størst grad trenger en real ansiktsløfting i Østfold.

Færrest oppussingsblemmer i Østfold

Boligeiere ble spurt om hvilke innvendige oppussingsoppgaver de har utført selv, og hvor resultatet ikke ble som forventet. Boligeiere i Østfold skiller seg ut positivt på hele 5 av 15 oppussingsoppgaver og fremstår som spesielt flinke på montering, sparkling, gulvlegging, legge innvendig panel og utskifting av dører. Derimot sliter østfoldingene med malerkosten. Hele 23 prosent har opplevd at malejobben man selv har utført ikke ble som forventet. Her troner østfoldingen øverst blant samtlige fylker i landet.

– Et godt råd til alle som skal pusse opp i år er alltid å rådføre seg med fagfolk før man setter i gang. Det øker sannsynligheten for at prosjektet både fullføres og utføres riktig, sier Sletbakk.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 23-29. januar gjennomført til sammen 1184 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.