3 millioner årlig for et barn i privat institusjon

Publisert 28.3.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Leserbrev (Ytring).

Eierne av en privat institusjon i Trøndelag tjente 30 millioner for å ha min datter boende. Alle mine henvendelser til Barne- og familietjenesten i Trondheim Kommune, forblir ubesvart og avvist, men uten begrunnelse slik loven derimot krever.

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen red. merknad) har skrevet for å få en uttalelse. Jeg har ikke mottatt bekreftelse fra denne om kommunen har sendt svar. Min henvendelse til BUF-etat har heller ikke ført fram, ei heller barneverns-institusjonene hvor min datter bodde alene i en enebolig, kun med ansatte på vaktliste, og med besøksforbud samt avlytting på alle telefonsamtaler i flere år. Min datter hadde alltid en vokter med seg. Hun fikk ikke ta offentlig transport til hverken skole, fritid eller handling. Det finnes ikke et eneste gyldig vedtak, og der ble hun holdt fra 2012 til hun fylte 18 år 2020.

Min datter har blitt feilinformert om sin bakgrunn og oppvekst, og om sine foreldre. Det har vært drevet ren skremselspropaganda. Jeg har blitt feilinformert, og mine henvendelser har ikke blitt estimert. Ingen har kontaktet meg eller fulgt opp, ei heller vært interessert i min hverdag. Jeg har gitt opplysninger angående bolig, utdanning, helse, men det har ikke vært interessant nok til bli å notert i saksmappen, eller fortalt videre til min datter.

Denne historien som skulle være til barnets beste. Stigmatisert som rusmisbruker og  psykisk lidelse. Å motbevise slike påstander tar tid og fører til økt fravær under utdanningen, som igjen gjør det vanskelig med å få jobb. Det ble også oppsigelse av kommunal bolig da vilkår ikke lengre er oppfylt. Altså mindre økonomi, utvikling av traume, sinne, frustrasjon, hjertesorg og stadig bekymring for hvordan barnet har det.

Et barn blir holdt i fangenskap og fratatt alt. Barnet blir fratatt hele livet sitt, fortiden, minner, familie, venner, til og med sitt navn. Fortvilelse over hvor vanskelig det er å få hjelp. I mellomtiden har eierne av den private institusjonen tjent ca. 3 millioner kroner årlig i hele 10år. Det er grovt regnet 30 millioner for å «passe på» et fremmed barn i 10 år.

Heidi Aune