6 av 10 småbedrifter sier de ikke har beredskapsplaner mot digitale trusler

Publisert 25.4.2022
Kilde/Foto: Mynewsdesk

(Fornebu, 20. april 2022) Flere små og mellomstore bedrifter bekymrer seg for sensitive opplysninger på avveie, løsepengevirus eller at virksomheten blir kompromittert av nettkriminelle på en annen måte, viser ferske tall. Telenor lanserer nå sikkerhetstjenesten SafeZone for nett og mobil i bedriftsmarkedet.

Det er en rekke potensielle farer som truer alt fra små til store bedrifter når de er på nett. I en landsdekkende undersøkelse utført av Opinion, har Telenor kartlagt hvordan norske bedrifter stiller seg til blant annet personalopplysninger på avveie, tap av kundedata, direktørsvindel, virus, digital pengeutpressing og nedetid på systemer. Undersøkelsen viser at virksomhetene er bekymret, i tillegg til at de opplever flere og mer avanserte dataangrep.

25 prosent av små bedrifter svarer at det ville vært svært bekymringsverdig om bedriftshemmeligheter kommer på avveie. For mellomstore og store bedrifter er tallet enda høyere: der svarer over halvparten av spurte IT-ledere at det er svært bekymringsverdig om slik informasjon havner i feil hender.

61 prosent av de små virksomhetene sier de ikke har beredskapsplaner mot digitale trusler, mens for selskaper med over 70 ansatte er tallet 11 prosent.

– Det er en klar sammenheng mellom hvor stor bedriften er, og hvor omfattende beredskapsplaner de har for å demme opp for digitale trusler. Jo større virksomhet, desto bedre planer for å forebygge og håndtere kritiske sikkerhetsbrudd. I og med at det store flertallet av norske virksomheter har under ti ansatte, står de overfor et utfordrende risikobilde uten beredskapsplaner, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Bedrift.

Finner smutthull uten å bli avslørt
Det kommer stadig flere offentlige kjente tilfeller der norske virksomheter blir utsatt for digital utpressing og løsepengevirus, men det er fremdeles mørketall. I undersøkelsen svarer 6 prosent av de minste virksomhetene at de har blitt rammet av digital utpressing, altså der uvedkommende tar datasystemer som «gissel» for så å presse virksomheten for penger. Tilsvarende for mellomstore og større bedrifter er henholdsvis 13 og 19 prosent, ifølge funnene Opinion har gjort.

– Små og mellomstore bedrifter er mer sårbare for IT-angrep. Sikkerheten er ofte mangelfull, samtidig som konsekvensene av angrep kan være katastrofale. I verst tenkelige tilfelle kan det innebære at bedriften går konkurs, sier Nilsen.

Det er heller ikke så mye som skal til. Et øyeblikks uoppmerksomhet fra en ansatt kan sette en hel virksomhet ut av spill i lang tid. Ett klikk på en infisert lenke kan gi uvedkommende tilgang til bedriftens systemer – uten at infiltrasjonen blir oppdaget.

Forverret trusselbilde
Mange virksomheter har også tatt inn over seg at digital sikkerhet har blitt viktigere de siste to årene, spesielt de som har flere enn 10 ansatte. Nesten alle, 97 prosent av disse, sier at digital sikkerhet har blitt viktigere.

Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Bedrift, sier trusselbildet mot norske virksomheter er i negativ utvikling. (Foto: Martin Fjellanger)

Hele 71 prosent av de største virksomhetene med mer enn 70 ansatte svarer at digital sikkerhet i stor grad har blitt viktigere.

– Vi erfarer at trusselbildet mot norske virksomheter er i negativ utvikling. Flere og flere angrep har store negative konsekvenser for virksomheten som treffes, og digital utpressing er den nye normalen. Da er det utrolig viktig at virksomhetene har et bevisst forhold til å verne om bedriftens verdier mot cyberkriminelle, advarer Nilsen.

Stanser inntrengere
SafeZone er den raskeste og enkleste måten å komme i gang med å beskytte bedriften uten å måtte tenke på installering, oppdatering og vedlikehold.

– Vi har flere sikkerhetstjenester for større virksomheter, men vi vet at små og mellomstore bedrifter trenger enklere tjenester som er lette å ta i bruk på tvers av mobil og pc. Siden skadevirkningene av et angrep kan være lammende, lanserer vi SafeZone som et enkelt og effektivt steg i riktig retning for å beskytte også disse virksomhetene, sier Nilsen.

Tjenesten fungerer som et førstelinjeforsvar og trafikkfilter. SafeZone er integrert i Telenors mobilnett for mobiltelefoner og samspiller godt med en brannmur i kundens bedriftsnett. Løsningen gir bedrifter et ekstra lag med beskyttelse mot digitale angrep og det er enkelt å aktivere på alle ansattes mobiler, pc-er og andre digitale arbeidsverktøy.

– SafeZone har vist seg svært effektivt. Det minimerer risikoen for at noen gir fra seg sensitiv informasjon på falske nettsider, eller havner på nettsider som sprer skadelig programvare i kundens systemer, avslutter Nilsen.

På den måten beskytter SafeZone mot uønsket phishing, malware og ransomware og hindrer opp mot 98 prosent av uønskede hendelser og sikkerhetstrusler.

Les mer om SafeZone på Telenors nettsider

Fakta om undersøkelsen
• Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norske virksomheters forhold til IT- og datasikkerhet. Undersøkelsen er utført av Opinion på vegne av Telenor blant bedrifter over hele landet.

  • 25 prosent av små bedrifter svarer at de er bekymret for at bedriftshemmeligheter kommer på avveie. Tilsvarende tall for ransomware/digital pengeutpressing er 56 prosent.
  • 55 prosent av småbedrifter oppgir at tap av tilgang til all data i 60 dager ville vært kritisk for driften.
  • Over halvparten av de spurte bekymrer seg for at personalopplysninger kommer på avveie.
  • 78 prosent av 300 bedrifter hadde opplevd forsøk på e-postsvindel de siste to årene. 59 prosent oppga at de hadde opplevd SMS-svindel.
  • Utvalget i undersøkelsen fordeler seg slik: Bedrifter med opptil 10 ansatte: 100 svar | Bedrifter med 11-69 ansatte: 100 svar | Bedrifter med over 70 ansatte: 101 svar.