– Må flere liv gå tapt på dødsveien E16?

Publisert 24.8.2020
Foto: Wikipedia

En ny utsettelse på ny E-16 Bergen – Voss er utilgivelig! Samferdselsminister Hareide (KrF)og Statens Vegvesen må virkelig skjerpe seg! Østlandet får alt, og Norges farligste veg – E-16 Bergen – Voss -, fra den del av landet hvor verdiene skapes – Vestlandet – og til den del av landet hvor fløten skummes, er en gigantisk skandale! Med hjertet i halsen må pendlere i bil – men også med toget – reise denne ekstremt rasfarlige strekningen.

Erna Solberg – du er herfra. Sett foten ned for andre ikke-livsfarlige prosjekter, og få Statens Vegvesen i gang med ny E-16 snarest! Denne vegen skulle vært fornyet for mange år siden! Bruk de milliardene som trengs, og sett andre luksus-prosjekter på vent! Vegen er en skam for Norge, en årsak til både psykiske lidelser og mage-onde! Nå må dere på Stortinget sannelig våkne! Må det gå liv tapt før dere ser alvoret?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Redaksjonens merknad: Det har allerede gått med menneskeliv på E16. Flere er også blitt skadet på grunn av steinras, og dem skjer det en del av på denne veien – hele året. Øst for Dale i Hordaland mot Bolstadøyri har det vært utført en del rassikring, men det er langt fra nok. E16 fra krysset på Trengereid i Bergen kommune (RV7) og helt til Voss, har flere delstrekninger som ikke er dimensjonert for tunge kjøretøy. Når det passerer kjøretøy på over 50 tonn totalvekt, så vibrerer det i fjellsiden enkelte steder. Det setter allerede løse steinmasser i bevegelse, og ved sterk nedbør kommer disse massene deisende nedover bratte skråninger. Det samme har skjedd helt ned til Gudvangen i Sogn og Fjordane. Så innsender har helt rett i sine beskrivelser av E16 på andre siden av vannskillet. Red.