Å stryke i juss i Barnevernet

Publisert 24.1.2024.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette kom ikke som noen bombe akkurat. Jus er ikke barnevernets sterkeste side, det har man sett oftere og oftere de siste førti åra minst, og da juss skulle være en del av jobben, men som «studentene» på området , les «de element-utannede» i denne offentlige sektoren, ikke har den ringeste anelse om dette med jus og jobb. Denne opplysningen leser man om på TV2.nett. Det er nesten sånn at man bare midt i tragediene folk i dette står i hver dag, bare må sette seg ned å si at dette visste man, dette ser man, dette vet man.

Dette forteller jo i klar tekst at her er man kun opptatt av å yte urett, og der man kan og viser forakt for å inneha empati og mellommenneskelig forståelse for folk som kunne trenge en liten og fornuftig hjelp og innsikt, og der man har noen små «mangler» som ikke er livstruende. Selv da har barnet andre i familien som kunne hjulpet til og mye hadde vært ugjort av hendelser der man har i media fått helt respektløse hendelser som svar.

Folk har dødd forgjeves fordi et system ikke klarer å se hvor de selv gjør særdeles grove feil, og derved bryter straffeloven i sin helhet ved flere av dennes paragrafer! Jeg har ved flere anledninger sett direkte lovbrudd ut fra straffeloven gjort av kommunale ansatte i denne sektoren, uten at dette har fått følger for vedkommende. Jeg har til og med blitt beskyldt i enkelte avisinnlegg for å være i «klappjakt» på barnevernerne, noe jeg tar med knusende ro, selv om man kunne reagert og tatt enda hardere i.

Altså!! Her er det enkelte som ikke har tålt at man kikket dem i kortene, hva skyldes det tro? Feil-behandlings-avsløringer er vel rett ord å bruke tenker jeg. Å ta dem i løgn, stille kritiske spørsmål omkring dokumenter uten rett innhold er noe av dette. Hvor mange dokumenter man har tatt «rette-test» på er i uant mengde over flere ti-år, og da lærer man disse å kjenne på en måte som andre ikke kan klare. Likevel så sitter Størekompaniet i dette feltet også å ikke vil innse hvor skoen trykker og heller ikke tar innspill på alvor. Og synderen er Kari Killen, ingen over og ingen ved siden.

Ellinor Nerbø.