Administrasjonsapparatet må slankes

Publisert 7.5.2018
Av Thorbjørn Andersen
Foto: Sfm.no arkiv

Kommentar omkring landets administrasjonsapparat – både på kommunalt, og mer sentralt nivå – dukker stadig opp. Bra er det. (Og jeg oppfordrer faktisk enda flere borgere til å komme med sine synspunkter – rett og slett fordi det til syvende og sist fremover handler om Realdemokratiets stilling). Det gjelder ikke minst her i Norge – etter hva som i årevis har foregått. (Jeg sikter til den fortsatte nazifisering etter 2.verdenskrig som har skjedd skrittvis; etter oppskriften ”to skritt – fram- ett tilbake” ).

Skrivemåten vil sikkert mange tolke som bare Arbeiderpartiets fremgangsmåte mot en totalitær stat. Det er imidlertid både riktig og galt. Og bare en politisk-ideologisk analyse vil avsløre det hele; (”De andre” har ikke vært en tøddel bedre). Problemstillingen – blir slett ikke mindre – hvis man i tillegg setter det hele inn i en enda større, og også global sammenheng. Da bør bjellene ringe For alvor!

Nettopp derfor er en edruelig diskusjon viktig. Særdeles viktig og absolutt nødvendig – selv om politikere og byråkrater antakelig vil stritte kraftig imot. De sistnevnte – er garantert ikke interessert i en nødvendig opprydding i det alt for store og omfattende byråkratiet.. Derfor gjentas et tidligere fremsatt forslag:

Et privat rasjonaliseringsfirma gis i oppdrag å komme med et forslag i den sammenheng. Politisk parti med også en slik programpost – bør vekke interesse for nordmenn, flest. For ordene frihet og rettsstat vil i morgendagens samfunn være av største viktighet for oss alle.