Et altfor slapt rettsvesen!

Publisert 4.2.2018

Av Terje Haugom
Foto: Sfm.no

Tre jenter på vei hjem, natt i Oslo, stillheten der de går blir plutselig brutt. En guttegjeng dukker plutselig opp, og denger løs på jentene. En av dem blir sparket på hodet i gaten, med hjernerystelse som følge. Jentene blir ranet, og guttene forsvinner. Hun med hjernerystelsen får ringt til politiet, og kort tid etter blir skurkene tatt. Jentene hadde så gode beskrivelser, at det gikk greit å finne dem.

Men hva har slike banditter i vente? Vanlig praksis er kort varetekt, eventuelt 1 måneds fengsel – max. -, og klapp på skulderen: «Vær nå greie gutter da!» Alvorlig talt! Blind og tilfeldig vold, ran, overfall, personskade, osv. – og en rettspraksis som er helt bak mål! I enda alvorligere tilfeller, som alvorlig personskade, voldtekt, drapsforsøk og mord, er straffe-reaksjonene også meningsløst slappe!

Er det ikke på tide å bruke amerikansk rettspraksis som modell? Guttegjengen skulle hatt 10 – 12 års fengsel for overfall, ran og personskade – uten mulighet til prøveløslatelse! Og drap bør dømmes til minst livstid – altså livet ut, og litt til – ikke maks. 21 år, med mulighet til å slippe ut etter 12 år – ved god oppførsel! Hvordan skal slike reaksjoner fra rettsapparatet virke avskrekkende og preventivt på andre som fristes til å forulempe medmennesker på ymse vis? Det skal være trygt å ferdes døgnet rundt i sin egen by, på egenhånd eller sammen med andre, langs landevei og skogsti! Og når noen – uansett motiv eller kulturell bakgrunn – ikke lar oss ferdes trygt, eller også om vi oppholder oss i eget hjem eller andre steder, skal samfunnets reaksjoner være så tøffe, at ingen fristes til å prøve!

Redaktørens merknad: Mon tro om noen av disse ungdommene er «oppfostret»(?) av vårt eminente barnevern? Der i gården har de jo flotte statistikker å vise til. Bare 20 av 100 som er omhendetatt klarer seg senere i livet. Det er jo fantastisk? Hvor mange flere hadde klart seg langt bedre uten innblanding fra etaten som begår flest lovbrudd av alle etater i landet. Red.