Anmoder Trondheim om å bosette 730 flyktninger

Publisert 19.12.2022
Foto: Sfm.no

Det store antallet flyktninger til Trondheim kan bli utfordrende.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi har anmodet Trondheim kommune om å bosette 730 flyktninger, hvorav 31 enslige mindreårige i 2023. Trondheim bystyre har nå 15. desember sagt ja til bosetting av 730 flyktninger, hvorav 31 enslige mindreårige i 2023. Dette er et svært høyt tall og noen partier var skeptiske til det høye tallet. Etter flere år med lav bosetting ble situasjonen endret raskt etter krigen i Ukraina våren 2022.

Opprinnelig bosettingsvedtak på 140 flyktninger i 2022 ble etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi og bystyrets behandling 30. mars endret til 740 personer. Økt bosetting med 600 flyktninger i perioden april – desember 2022 (ni måneder) har vært ekstraordinær og svært utfordrende for kommunens tjenester. Rekruttering og opplæring av nyansatte, omprioriteringer av oppgaver, anskaffelse av boliger, etablering av bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige er noen av utfordringene kommunen har håndtert i et relativt kort tidsintervall. Her er det viktig å understreke at uten bistand fra innbyggerne hadde det ikke vært mulig å løse bosettingsoppgaven i 2022. Takket være private utleiere har 72 prosent av all bosetting skjedd i det private boligmarkedet.

Pensjonistpartiet mener at antallet som skal bosettes i Trondheim kommune i 2023 er altfor høyt i en normalsituasjon. Russlands angrepskrig i Ukraina har imidlertid skapt et ekstraordinært behov i våre egne nærområder, som tilsier at ekstraordinær innsats må ytes. Derfor støttet også vi det høye antallet flyktninger. Jeg har stor respekt for Demokratenes representant i Trondheim bystyret som stemte imot, men vi i Pensjonistpartiet ble med denne gang ut ifra den ekstraordinære situasjonen vi har.

Samtidig må vi ha i tankene at det finnes flyktninger fra hele verden som ønsker seg til Norge.
Det er ingen mekanisme for å skille ut migranter og det må vi huske på når andre flyktninger ønsker seg til Trondheim.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre