Ansattes ansvar å komme seg på jobb.

Publisert 29.11.2023
Kilde: Simployer
Foto: Dreamteam

Årets første snøfall har denne uken gjort at mange arbeidstakere ikke har kommet seg på jobb i tide. Det kan gi trekk i lønn.

– I utgangspunktet er det arbeidstakeren som selv må sørge for å være på jobb til avtalt tid. Også ved forhold som ved kraftig snøfall, er det arbeidstaker som bærer risikoen for å komme på jobb til avtalt tid, sier juridisk rådgiver i Simployer, Ragni Myksvoll Singh.

Hun råder arbeidsgivere til sammen med arbeidstaker å finne gode løsninger når arbeidstaker ikke klarer å komme seg til arbeidsplassen i tide.

Må ikke betale lønn

– Arbeidsgiver må kunne forvente at arbeidstakerne følger med og planlegger for varslede problemer som kan gjøre det vanskelig å komme seg på jobb, og at arbeidstaker gir beskjed i forkant så langt det er mulig, sier Myksvoll Singh.

Simployers rådgiver minner om at det er arbeidstaker som bærer den økonomiske risikoen for å komme på jobb i tide.

– Når arbeidstakeren kommer for sent på jobb eller ikke kommer i det hele tatt, er ikke arbeidsgiver rettslig forpliktet til å betale lønn for tiden vedkommende ikke er til stede. Det gjelder også selv om det legges til grunn at arbeidstakeren uforskyldt kommer for sent eller ikke kommer i det hele tatt, sier Myksvoll Singh.

Arbeidsgiver kan her holde tilbake lønnen. Er lønnen allerede utbetalt, må arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale for å kunne trekke tilbake lønn. Om arbeidstaker bør holde igjen lønn må imidlertid vurderes konkret, og i slike tilfeller kan det være fornuftig å vurdere om det gis en lønnet permisjon.

Ikke naturlig å bruke advarsel

Simployers rådgiver sier det ikke vil være å se på som et brudd på arbeidsavtalen å komme for sent på grunn av forhold utenfor arbeidstakerens kontroll.

– Det vil være ytterst sjelden at det er naturlig å gi en advarsel til arbeidstakere som kommer for sent på jobb av slike grunner. Det måtte være i svært sjeldne tilfeller hvor man for eksempel mistenker at arbeidstakeren misbruker situasjonen for bevisst å komme for sent på jobb, eller hvor arbeidstakeren gjentatte ganger kommer for sent på grunn av dårlig planlegging, sier Myksvoll Singh.

Hjemmekontor kan være en løsning

For arbeid som det er mulig å gjøre hjemmefra, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale hjemmearbeid de dagene været skaper store problemer.

– Det er ikke noe krav om skriftlig avtale i henhold til hjemmekontorforskriften i de tilfeller arbeidstaker kortvarig eller kun sporadisk jobber hjemmefra. Men det er mange som ikke har arbeid som kan gjøres hjemmefra, og da handler det om å snakke sammen og finne gode løsninger, sier Myksvoll Singh.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan for eksempel avtale en lønnet eller ulønnet permisjon eller at arbeidstakeren kompenserer for fraværet ved å jobbe inn fraværet på et annet tidspunkt.

Må akseptere utfordringene ved ekstremvær

De samme utfordringene som ved snøvær melder seg fra tid til annen når arbeidstakere blir hindret av annen type ekstremvær eller streik i tog- eller flytrafikk.

Tidligere i år skapte for eksempel ekstremværet «Hans» store problemer på Sør- og Østlandet og førte til oversvømmelser, skred og store ødeleggelser i infrastrukturen. I noen kommuner ble innbyggerne oppfordret til å ta hjemmekontor.

Flere arbeidsgivere tok da kontakt med Simployers rådgivere og lurte på hva de skulle gjøre når ansatte ikke kom seg på jobb.

– Når det kommer til slike ekstraordinære situasjoner, som ekstremvær, må arbeidsgiver akseptere at en del arbeidstakere ikke klarer å komme på jobb til tiden, eller ikke kommer seg på jobb i det hele tatt, avslutter Myksvoll Singh.