AP-SP regjeringen har kastet alle kortene

Publisert 29.3.2023
Foto: Colourbox

Da har AP-SP regjeringen kastet kortene i Grunnrentespørsmålet og ikke lyttet på det næringa sa. Regjeringen har satt skattesatsen ned fra 40 til 35 prosent. Det er langt fra nok. Inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Fra 2024 tar de sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Et bunnfradrag på 70 millioner kroner innebærer at bare selskaper med betydelige overskudd vil betale grunnrenteskatt og halvparten av inntektene vil gå tilbake til kommunesektoren.

Etter Pensjonistpartiets mening skal den foreslåtte Grunnrenteskatten i sin helhet føres tilbake til de kommuner som er berørt og ikke føres til Osloområdet. Det er et faktum at det er behov i en rekke kystkommuner å oppruste veinettet samt styrke skole og helsebudsjettet slik at man kan også kan opprettholde bosettingen. Pensjonistpartiet ønsker primært å fjerne hele forslaget om Grunnrenteskatt, men det er makta som bestemmer og næringa som er taperen.

Pensjonistpartiet er meget betenkt over den foreslåtte grunnrentebeskatningen som tapper bedrifter i distriktet. Pensjonistpartiet er også bekymret for at skatten, slik den er foreslått, får en negativ innvirkning på utviklingen i kystkommuner som igjen kan påvirke arbeidsplasser? Det er vanskelig å se at «lakseskatten» er nødvendig for å få statsbudsjettet i balanse.

Med dette nye forslaget om grunnrentebeskatning for havbruksnæringa setter regjeringa arbeidsplasser, utvikling og vekst langs hele trøndelagskysten i fare. Reduseres oppdrettsnæringens aktivitet så vil det føre til at også mange arbeidsplasser i andre bedrifter blir rammet.

Vi trodde regjeringen hadde en målsetting om å opprettholde levende lokalsamfunn i hele kyst-Norge, men det nye forslaget som ble lagt frem 28.mars viser noe annet. Havbruksnæringen har hatt en modig satsing som etter mange år har gitt suksess.

Folk fra en rekke nasjoner har flyttet til kystkommunene noe som også har ført til økte inntektene til kommunene. Dette gjelder for en rekke samfunn langs trøndelagskysten som i mange år har hatt en nedgang i folketallet. Nå kan denne utviklingen snu.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre