Åpenhet er viktig, men det finnes grenser!

Publisert 24.8.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vårt samfunn skal være åpent, og åpenhet er viktig. Samtidig har enhver norsk borger og innbygger et medansvar for landets sikkerhet. Er det forsvarlig av medier å opplyse sine lesere, sine lyttere eller seere om detaljerte sikkerhetsmangler eller brister, eksempelvis innen forsvaret eller andre nasjonale installasjoner som de måtte komme over eller få kunnskap om? Har den menige mann og kvinne i gata egentlig behov for å vite alt om slike forhold?

For folk flest er det vel viktigst å vite at de kan ferdes trygt og sikkert alle steder til alle døgnets tider, og uten fare for ens eget eller andres liv og helse. Når medier får tips om forhold relatert til eksempelvis manglende eller bristende sikkerhet på viktige samfunnsfunksjoner, så tilsier ansvarlig opptreden at den rette instansen raskest mulig underrettes, og slik at eventuelle åpenbare mangler og/eller brister kan repareres og forbedres fortest mulig.

Dersom ansvarlig instans, etat, eller annet forvaltningsorgan ikke responderer, og ikke følger opp det media eller andre måtte ha formidlet om slike forhold, så skal selvsagt media formidle nyheter om saken. Dog bør likevel innholdet og presentasjonen være av en slik karakter at den ikke gir potensielle elementer noen som helst anledning eller mulighet til å kunne begå straffbare handlinger som kan få uante konsekvenser for både folk og land.

Media må hele tiden ha i tankene elementer som ønsker å skade både mennesker, eiendom, næringsliv, viktig infrastruktur osv. Det finnes dessverre slike som sluker enhver nyhet om mangler og brister, som de senere prøver å utnytte for egen vinnings skyld, eller på vegne av en skadevoldende organisasjon eller liknende. Det er dermed ikke sagt at enhver skal måtte behøve å gå på tå hev døgnet rundt, likeledes være ytterst mistenksom mot enhver person de møter på gater eller torg. Ulike alvorlige hendelser og erfaringer fra både Norge og mange andre land rundt omkring i verden, tilsier at det ikke er så dumt å følge litt ekstra godt med en og annen gang, og uansett hvor man måtte befinne seg. Det gir både en selv og ens medmennesker litt ekstra trygghet i hverdagen.

Skrevet av redaksjonen i sfm.no.