Åpent brev til biskop Midttømme, Møre bispedømmekontor

Publisert i sfm.no 29.3.2019
Foto: Wikipedia/Trond Wiggo Håpnes

På nyhetene den 17. mars d.å. sier «biskop» Midttømme at myndighetene må hente til Norge IS-barna og at «biskopene» alltid står opp for de svakeste i samfunnet.

Her finner jeg noe å sette fingeren på!

Jeg har ikke hørt noen norske «biskoper» beklage, eller ta opp, forholdene der IS-kalifatet har bestemt over liv og død. Jeg har ikke hørt «biskopene» ta side for de tusener av uskyldige som har fått strupen skåret over, halshugget, skutt eller drept på annet bestialsk vis under IS sitt herredømme. Jeg har heller ikke hørt et beklagende pip fra «biskopene» om de mange kristne som er forfulgt og drept rundt om i verden, og der kirker har blitt satt i brann eller ødelagt. Denne forfølgelsen er stort sett verst i muslimske og kommunistiske samfunn.

Nå vil altså «biskopene» ha avleggerne til disse krigerne til Norge. Her kan disse avleggerne og deres opphav spire og gro og trolig fortsette sin kamp for sitt kalifat under «biskopenes» velsignelse. Disse barna kan vel ikke rives fra sine foreldre, så da må jo hele familiene hit til «biskopenes» omsorg?

At «biskopene» står opp for de svakeste finner jeg heller ikke som noe sannferdig påstand fra denne «biskopen». Er det noe vesen som er svakere enn et barn i mors liv? Skulle ikke dette livet ha rett på beskyttelse? Men her har ikke «biskopene» funnet plass for sin beskyttelsestrang. Nylig gikk «biskopenes» talssperson, Helga Byfuglien Haugland ut og forsvarte abortloven og mente at et samfunn med fri abort var et bedre samfunn enn et samfunn uten slik frihet. At det i en slik tankegang ligger en god porsjon egoisme plager tydeligvis ikke «biskopene i den norske kirke».

For noen år siden stod en kvinnelig prest frem i sin fineste presteskrud og messet «Allah vær meg nær»! Dette ble forstålig nok formidlet gjennom NRK. Hvor ellers skulle det være naturlig å formidle en slik bønn? Når nå «biskopene» står frem og vil ha Allah sine avleggere til Norge så er det naturlig å tenke seg at dette er en videreføring av den tidligere presten sin bønn om at Allah skal være nær «den norske kirke» sitt mannskap og tjenere. Alt henger jo sammen på ett eller annet vis!

Norvald Aasen, 6983 Kvammen