Åpent brev til EU-tilhengerne på Stortinget!

Publisert 5.10.2020
Foto: Sfm.no

Med bakgrunn i den norske grunnlovens § 1, og hvor det heter at «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk», så skriver sfm.no dette åpne brevet til dere EU-tilhengere på Stortinget.

Grunnlovens § 1. er altså særdeles klar og tydelig for folk flest, og den er ikke gjenstand for hverken diskusjon eller tvil. Selv dere EU-tilhengere bør skjønne det. Men hva har skjedd siden Norge ble med i EØS? Norge som fortsatt er et «uavhendelig rike», har allerede underkastet seg den Europeiske Unionen gjennom EØS-avtalen, en avtale som i utgangspunktet kun skulle handle om økonomisk samarbeid og «fri handel», men dog mot et  «gebyr» til et regime som i dag har vokst seg stort og er sammensatt av en rekke «fremmede makter» med ditto nasjonalt styre.

Norge har i mange år vært «underlagt» et regime, og hvor til og med nasjonale norske lover må gi vike for EUs. Ser ikke dere EU-tilhengere på Stortinget dette enorme problemet, eller vil dere ikke se det, eller er problemet det at dere selv ikke skjønner og forstår alvoret av å begå grove brudd på den norske Grunnloven. Det må og være fullt tillatt å stille flere spørsmål om hvorfor dere EU-tilhengere, egentlig higer etter en posisjon som stortingspolitiker – i Kongeriket Norge, særlig når dere likevel vil la dere underkaste av regimet i EU. Er det fordi dere selv ikke har kunnskap nok, og ei heller er i stand til å styre et land etter vår grunnlov og vårt nasjonale lovverk, og derfor godtar at dette gjøres av en «fremmed makt», stikk i strid med både grunnloven og majoriteten av norske statsborgere. Så slipper dere selv å ta ansvar for folk og land, og blir i tillegg godt lønnet av det norske folk, ikke av EU og regimet i Brüssel.

Hva bør slike handlinger bety for dere i praksis om man ser tilbake på historien? I tiden 9.4.1940 – 8.5.1945 var Kongeriket Norge okkupert av en fremmed stormakt. Politikere som løp okkupantenes ærend, fikk også siden sin straff for sviket mot norske lover, folk og fedreland. Hva synes dere vi skal kalle det som dere EU-tilhengere er med på i dag, og til tross for at majoriteten av norske statsborgere har sagt NEI TIL EU to ganger, og meget klart og tydelig. Men det bryr dere EU-tilhengere dere altså ikke om. Dere tråkker også rett over majoriteten av folkeviljen. Kan en slik politisk atferd også kalles svik mot folk og land som det ble kalt både under og etter 2. verdenskrig?

Vi spør også om hva dere EU-tilhengere på Stortinget har gjort for å tilnærme det skyhøye norske prisnivået til et prisnivå likt EU. Vi i sfm.no har ikke sett så veldig mye til det. Når den menige mann og kvinne i gaten spør om akkurat det samme, så har også dere EU-tilhengere svaret klart. «Husk på at Norge er et høykostland». Men kjære dere EU-tilhengere. Dere har jo selv vært med på å skape dette helt sansløse «høykostlandet».

Det meste man rører ved i Norge er dyrt. Hva koster eksempelvis en trygg og god personbil i nabolandet Sverige kontra i Norge. Det er enorme prisforskjeller. Maten er eksempelvis også 35 – 40 % dyrere i Norge enn i Sverige. Bryr dere norske politiske EU-tilhengere, EU og Brüssel seg om det da? Nei – overhodet ikke, for da trår den uskrevne regelen inn om tillatt politisk dobbelmoral. Vi kunne fortsette for listen er lang, men vi stopper her – foreløpig.

Bruk tiden fram til neste stortingsvalg til å tenke over det som her er skrevet. Vi i sfm.no mener at svik mot folk og land, aldri må belønnes med skattebetalernes penger. Hva mener dere EU-tilhengere selv om akkurat det?

Med hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen