Åpent brev til makt-duoen Solberg og Jensen

Publisert 3.4.2019. Oppdatert 10:59
Av redaksjonen i sfm.no.
Foto: Thomas Haugersveen SMK/Rune Kongsro

Til statsminister Erna Solberg (H)

Du har helt siden du kom til makten i 2013, og ved en rekke anledninger bekreftet at du er en reinspikka globalist, en som stadig lar deg diktere mer og mer av maktapparatet som sitter i Bruxelles. Du har også gjennom å bl.a. foreslå enda mer maktoverføring fra Norge til EU, bekreftet at du er mer en agent for EU enn du er statsminister for Kongerike Norge.

En statsminister som viser så til de grader liten respekt for landets grunnlov, kan vel egentlig ikke forvente å bli respektert eller sett opp til. Du har gjennom politisk virke også bevist at du er en klar motstander av statlig eie og styring. Du lovet ”å knuse NSB monopolet”, noe du klarte med glans. Er du nå stolt over å ha medvirket til å rive en historisk bedrift i filler? Dine partivenner i Bergen var også med på å rive i stykker Bergens Sporvei i sin tid. Se på samferdsel kaoset som i dag herjer i din egen hjemby. Virkelig noe å være stolt over?

Din politiske ideologi handler åpenbart kun om den Europeiske Union, ikke om ditt eget fedreland Norge. Du og dine vil ha all offentlig drift over på private hender, slik at Høyres søkkrike venner kan bli enda rikere. Men se hva sporveien i Oslo klarte da de private hendene ble kappet av. Og se hvordan det gikk med renovasjonen i Oslo som havnet på private hender. Eieren havnet omsider bak murene. At helt vanlige folk må stå med lua i hånden bryr verken du eller Høyre seg om? Det er god politikk for Høyre. ”Mye vil ha mer og fanden vil ha flere”, sier også et ordtak. Og her er et til: ”Hovmod står for fall”. Den dagen kommer også for dere i Høyre – Erna Solberg!

Hvor mange ganger har du også skreket opp om ”fri konkurranse”, og særlig på transportsektoren. Men uten å tenke over eventuelle konsekvenser – også rent sikkerhetsmessige forhold, og fordi at du og dine synes å mangle det mest elementære i den virkelige verden, nemlig det som kalles real-kunnskap og realkompetanse, og som vanlig tenkende og oppegående mennesker tar i bruk før de bestemmer seg for å sette noe i gang.

Så er det ”nye reformer” som igjen har feilet totalt. Den såkalte ”politireformen” er nok et skrekkeksempel på et stakkarslig stykke politisk arbeid, som ikke minst lyser av en total mangel på en nøye gjennomtenkt konsekvensanalyse. Du og dine har heller ikke villet lytte til erfarne fagfolk på området, og dette sees meget klart og tydelig på bl.a. alle politianmeldelser som er blitt henlagt under din regjeringstid. Så var det dette med å respektere flertallets vilje. Men gjorde Høyre det i saken som omhandler tvangs-sammenslåing av de nordligste fylkene? En gedigen skam for den såkalte ”rettsstaten” Norge.

Nok engang bekrefter du også at Høyre som du representerer, må hate de eldre. For på fjerde året på rad, underreguleres deres pensjoner med din støtte. På godt norsk: ”Politisk ran av eldre”. Altså er ikke dere i Høyre det spott bedre enn gangsterne fra det tidligere Øst-Europa. Pensjonister er tydeligvis mennesker som dere mener ikke skal ha mer enn akkurat til salt i grøten, og aller helst ikke det engang.

Hvem skapte dagens norske velstand, var det dagens eldre eller dere unge politikere som knapt nok har vært ute i et vanlig arbeid? Oljefondet er i dag på over 9 000 milliarder. Likevel så fortsetter dere å rane de eldre mennesker og trygdemottakere. Eier du og dine overhodet ikke noe som heter skam for råttenskapen dere begår overfor disse menneskene? Og på hvilke andre områder har dere i Regjeringen tråkket kraftig i salaten, ikke minst bløffet og løyet folk flest huden full. Les derfor det åpne påfølgende brevet til finansministeren.

Til finansminister Siv Jensen (FrP)

La oss først få begynne med å minne både deg og FrP på om ditt eget ”seiersrop” fra år 2013: ”Morn’a Jens”. Fra nå av skulle ”partiet for folk flest” virkelig få orden på saker og ting i Norge. Ja, dere lovet jo også høyt og tydelig at det skulle stå ”Gratis” på alle bomstasjoner over hele landet så lenge FrP var i regjering. Men hva har skjedd kjære finansminister. Jo, Norge har snart fått en offentlig galge med kamera på hver eneste hovedvei over hele landet. Antall bomstasjoner har eksplodert under Høyre/FrP regjeringen. I alt er det nå 250 stk.

Så var det løftene til de eldre da, de som også dere i FrP kalte for ”slitere”, og som hadde bygd opp den norske velferdsstaten etter krigen. Det var mye dere skulle gjøre for disse, særlig å gi dem økt kjøpekraft i tråd med lønns- og prisstigningen. Men hva skjedde? Riktig nok fikk FrP senket den fortsatt ulovlige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere fra 15 % til 10 %. Men så har regjeringen med støtte fra dere i FrP, stjålet mer enn det dobbelte tilbake fra de samme: Gjennom økte skatter og underregulerte pensjoner over fire år. Det mener altså FrP er riktig å gjøre for ”sliterne»?

FrP som parti og finansministeren, er ganske sikkert også klar over at folk i Norge – to ganger på rad, har sagt klart NEI til EU medlemskap. Likevel er FrP blitt en pådriver for fullt norsk EU-medlemskap etter sterkt press fra Høyre? Gjør dere dette bare for å få sitte med regjeringsmakten? Og var det ikke FrP som også reklamerte så fint med at det var ”partiet for folk flest”, og som respekterte lover, grunnloven og vernet om norske verdier? Hmm!!! La oss nå se om den påstanden er riktig: Oversyn med norsk finanstilsyn er overlatt til EU. Så har vi ACER, EØS og Schengen som også FrP støtter. Og nylig var det bløffen om NRK-lisensen som dere hadde kjempet for i 10 år for å få fjernet. Sannheten er at dere er med på å fjerne 100 stillinger fra NRKs lisenskontorer rundt om, og oppretter i stedet en NRK-skatt som faktisk blir dyrere for folk flest. Kortvarig bløff lønner seg ikke.

Hvordan kan FrP fortsatt driste seg til å påberope seg å være ”et parti for folk flest”? Så var det FrP’eren og statsråden for Barne- og likestillingsdepartementet, Solveig Horne, hun som ga blanke f*** i Stortingets overenskomst 2014 og begikk i stedet ”justismord”. Og det overfor tidligere skole- og barnehjemsofre. Det er virkelig noe å være stolt over Siv Jensen, og gjort av en statsråd for ”partiet for folk flest” eller det såkalte «lov og orden partiet»? Når skal også dere stoppe med løgn, bløff og svik, til og med overfor egne velgere. Nå forlater mange FrP. Er det så rart? Det er dere som nå sitter med makten sammen med vinglepartiene Venstre og KrF. Men de følger jo bare blindt «the leaders».

Med hilsen
Redaksjonen i www.sfm.no.

Redaksjonens merknad: Skrevet med hjemmel i Kongeriket Norges grunnlov § 100. Red.