Åpent brev til mat og landbruksminister Jon Georg Dale

Publisert 31.8.2018
Foto: Colourbox

Først en ubetinget ros til statsråd Dale, for at han så klart tok avstand fra sin forgjenger Sølvi Listhaug når det gjelder å verne om noe av det dyrebareste vi har, nemlig den dyrkede jord, vår tusenårige felles-eie som vi er så avhengige av. Jeg vil minne statsråden på de 10 punktene som står, eller har stått,?? i FrP sitt landbruksprogram: ”Det skal stå bonden fritt å selge sin matjord til industri og boligtomter”. Landbrukstjenesten, herunder landbruksskolene, veiledningstjenesten og ikke minst fjerningen av de økonomiske organisasjonene, meieri og slakteri.

Sektorene med alle sine ansatte forsvinner. Overføringene fra staten skal bygges ned. Prisreguleringen for fast eiendom ble fjernet av Listhaug før hun sluttet. Alle importrestriksjoner fjernes. Driftstilskuddet skal fjernes. Det jeg spør statsråden om: Er dette Frp,s landbruksprogram i dag? Dersom det medfører riktighet, ber jeg statsråden om å komme til Samfunnsmagasinet, og enten bekrefte denne landbrukspolitikken eller avkrefte den. Jeg har etterlyst Frp,s landbrukspolitikk, som stod på internett før valget, men jeg kan ikke finne den igjen i dag. Hva kan årsaken være til det, statsråd Dale?

PS. Det meldes på Dagsrevyen, at landbruksdepartementet og bondeorganisasjonene har tatt avlingskrisen på alvor, og bevilget 300 millioner til straks–hjelp for de hardest rammede. Hvordan vil statsråd Dale forsvare disse 300 millionene, stikk i strid med partiets landbruksprogram, dersom det ikke er endret, nemlig at all overføring til landbruket skal bygges ned. Er spent på hva kjernevelgerne i FrP vil si til dette.

Med vennlig hilsen,

Per H. Midtgaard