Åpent brev til mat- og landbruksminister Olaug Bollestad

Publisert 4.11.2019
Foto: Colourbox

I dagsnytt atten den 31.10.2019, fikk vi oss en aldri så liten/stor overraskelse. Saken gjelder et stort overskudd på norsk sauekjøtt. Tusener av tonn. Årsak – en betydelig import av sau fra New Zealand. Staten ved ML dept. subsidierer i dag kr. 20 pr. kilo til produsentene. Det for å forhindre at produsentene legger ned driften, og hva det medfører. Men statssekretæren fra nevnte dept. Hadde ingen løsning å komme med. Han gjorde det klart at en importstopp på sauekjøtt, ikke var aktuelt.

Denne saken føyer seg pent inn i rekken av uforståelige næringspolitiske avgiftsbelastninger. Her er det spesielt sukkeravgiften som forundrer mange. Det mest oppsiktsvekkende er at denne avgiften er også pålagt et produkt som ikke er tilført sukker. Hvem skulle tro at en slik uhyrlighet er vedtatt i en regjering som FrP. sitter i. Partiet over alle partier som høylydt hater alt som det lukter avgift av. Det er nesten ikke til å tro. Men som min gamle bestemor sa, «Hensikten helliger middelet». Så Olaug. Se å få stoppet denne meningsløse importen av et produkt vi har så alt for mye av selv.

Per H. Midtgaard