Åpent brev til UD, Regjeringen og Stortinget!

Publisert 29.5.2018
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Sfm.no

Til UD, Regjeringen og Stortinget!

Den svenske MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har som allerede godt kjent også i norske medier, sendt ut en brosjyre med tittelen ”Om krisen eller kriget kommer”. Den er utsendt til alle landets innbyggere og ikke uten en god grunn. Brosjyren er også kommet sfm.no i hende etter som redaktøren bor der.

Den aktuelle brosjyren har allerede skapt diskusjoner blant svenske statsborgere, men også blant ikke-svenske borgere i landet. I Sverige bor det for tiden også flere tusen norske statsborgere. Det er i denne forbindelse Samfunnsmagasinet publiserer dette åpne brevet med følgende spørsmål til UD, Regjeringen og Stortinget.

Vårt spørsmål lyder som følger: Er den norske stat og det norske samfunnet parat til å ta imot sine egne borgere og skaffe dem husly og alle livsnødvendigheter, dersom det skulle bryte ut en krig i Sverige, og som gjør at norske statsborgere derfor må dra til sitt hjemland, og må i samme forbindelse forlate sin bolig og legge igjen alt de eier og har i Sverige. Dette er et så pass alvorlig tema som det kreves et meget klart svar på fra både UD, Regjeringen og Stortinget.

Svaret kan sendes på e-postadresse: [email protected]

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet