Åpne spørsmål til Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad

Publisert 12.4.2019
Foto: Wikipedia/Gunnhild Sørås

Når statsråd Bollestad, nå i ettertid ser hva hun har satt i stand, sammen med Ropstad for gamle ærverdige Krf, så kan det da ikke forundre hverken Bollestad eller hele hennes parti, når meningsmålingene nå peker rett i bånn, må avstedkomme smertelige refleksjoner. Denne jakten på statsrådtaburetter kan bli tungen på vektskålen for Kristelig Folkepartis fremtid i norsk politikk.

Dersom det var valg i dag, ville både Venstre og Krf, vært ute av Stortinget. Det synes for meg, at dette må da smerte gamle trofaste medlemmer, langt inn i hjerteroten. Statsråd Bollestad har nå sittet på mat- og landbrukskrakken siden 22. januar 2019. Hvilke landbruks erfaring har sykepleieren statsråd Bollestad? Ingen vil jeg tro. Derimot så har hun en ganske omfattende merittliste innen kommunepolitikk, og diverse andre tillitsverv, men jeg fant ikke et eneste spor som kunne relateres til en form for landbruks kunnskap eller erfaring fra så vel skog som fiske, og ei heller kunnskap onn reindrift.

I flg. «Regjeringen.no» finnes en oversikt over brev som er oversendt departementet med bla. a. flg. spørsmål: ”Arbeidet med nytt gjødselregelverk. Spørsmål om sentralisering av Veterinærinstituttet. Spørsmål om å skjøte mer skog i Norge.” Og jeg kan for egen regning spørre om statsråden har en formening om å stimulere norsk ungdom til å satse på landbruk. Sørge for at det legges et økonomisk grunnlag for utdanning av fremtidige matprodusenter.

Husk at du er næringens øverste myndighet, og det forplikter deg til å sørge for at landet har et levedyktig landbruk for fremtiden. Føler du at du er kompetent til dette viktige verv?

Per H. Midtgaard