Apropos kommune og fylkestingsvalget

Publisert 13.9.2019
Foto: Sfm.no/Åge Hagevik

Det kom vel neppe som noen overraskelse verken hos Høyre, AP, Venstre eller KrF at disse partiene taper terreng så det monner. En til de grader mislykket politikk fra regjeringen Solberg måtte få konsekvenser. Denne regjeringen har i sak etter sak etter sak går både mot og på tvers av folkeflertallets meninger. Jeg sikter bl.a. til alle de udemokratiske tvangs-tiltakene man har opplevd på løpende bånd de siste årene, og som fortsatt ligger og truer foran oss.

Noen stikkord er regjeringens mange såkalte reformer som vel egentlig har vært det stikk motsatte: Politireformen, Sykehusreformen, Nedtrapping av viktige militære stasjoner og flytting av noen av dem til områder i sør som ikke trenger dem, – og videre – Skolereformen, ødeleggelsen av NSB, trusselen om å la utenlandske interesser ta over styringen av vannkraften, – trusselen om å ødelegge taxi- og lastebil-næringen,- frekke inngrep i  årelange opparbeidete rettigheter for de ansatte innen næringslivet, rå tvangs-sammenslåing av kommuner og fylker mot innbyggernes vilje etter velkjente diktatoriske prinsipper,  etc.etc.  Men hva bryr Høyre og FrP seg om betydningen av ordet demokrati??!!   Listen kunne minst dobles. Det har vært en nedrivningspolitikk uten sidestykke i nyere norsk historie! Det er en historie av og om mislykkethet.

Og hvem har egentlig tillit til en regjering som gir store skattelettelser til de rike, og belemrer den jevne borger med flere og flere tullete avgifter?! Vi trodde vel egentlig ikke at sistnevnte var Høyre-politikk, men det er det jo. Forventet regjeringspartiene seg noe annet enn betydelig nedgang ved valget? Folket har tydeligvis hørt på norsk politikks snart enerådende fornuftige stemme – Trygve Slagsvold Vedum, som nå er kommet i en posisjon med sitt parti som betyr betydelig større makt. La oss håpe at Senterpartiet allierer seg med den riktige siden. Men den siden behøver ikke være til venstre eller til høyre.  Nå må fornuftens stemmer kunne forenes i de viktigste sakene. Noe fornuft finner man på begge sider.

Det er imidlertid skremmende at partier som MDG har gått såpass frem. Det er jo et parti med helt urealistiske mål og meninger, og det forbauser mildest talt at såpass mange velgere har stemt på dem. Her må det i stor grad være snakk om det man med rette kan kalle politisk bevisstløshet! Og når det gjelder SV, som liksom har stilt seg på vanlige folks side, – vil øke eiendomsskatten som allerede tynger både pensjonister og andre så det merkes, så har noen tusener velgere laget ris til egen bak. Velbekomme! Og for ikke å glemme Venstre som vil fremme bruken av narkotiske stoffer! Galskap er det eneste dekkende ordet!

De nye anti-bompenge-partiene har gjort det svært godt – som forventet. Her øynes et visst håp – i aller første rekke for Oslo, Bergen og Stavanger/Sandnes. De respektive lokale politikerne kan ikke ha vært særlig våkne hvis de ikke på forhånd var klar over at bompengevanviddet etter hvert ville felle dem så det svir. Og her er vi også tilbake til MDG, hvor partiets «talsjente» i Oslo står frem ved flere anledninger og skriker «Vi elsker bompengene»! Dette er jo rett og slett en syk måte å oppføre seg på, og burde føre til at partiet sank under sperregrensen! MDG vil drepe byene ved å ruinere vanlige mennesker og samtidig bli skyld i butikkdød med betydelig arbeidsledighet som en følge.

Det er nå å håpe på at i første rekke Senterpartiet med de rette allierte, vil sette i gang med å reversere den blå-blå regjeringens klare politiske forbrytelser mot det norske folk! Sett i gang!

Wilfred Høsteland